/ Azizlerimizin hayat hikayeleri / 3 Aralık Kutsal Peygamber Sofonyas

3 Aralık Kutsal Peygamber Sofonyas

Tanrı’nın merhameti, Küçük Peygamberler

Ey Rab, Peygamberin Sofonyas’ın hatırasını kutlarken onun aracılığıyla Sana yalvarıyoruz: ruhlarımızı kurtar.

Kontakion. Ton 4.

Ey Peygamber Sofonyas, Tanrı’nın belirişini ilan ederken Tanrısal Ruh ile aydınlandığın belli oldu ve şöyle bildirdin: Ey Siyon’un ve Yeruşalim’in kızları, sevinçten coşun; işte Kralınız kurtuluş getirerek geliyor.

Bu üç peygamber de (Naum, Habakkuk ve Sofonias) on iki Küçük Peygamber arasındadır ve her birinin peygamberlik kitapları üç bölüme ayrılmıştır. Naum, Elkezit kökenli olup yedinci sıradaki Simeon oymağındandı. Samiriye’nin M.Ö. 721’de yıkılmasından sonra Hezekiya’nın krallığı döneminde peygamberlikte bulundu.
Adı Habakum ve Ambakum olarak da yazılan Habakuk, sıralamada sekizincidir ve ülkesiyle oymağı hakkında Kutsal Yazıda bilgi yoktur. Yahudilerin M.Ö. 599’da Babil’e gitmesinden önce, Yekonya olarak da adlandırılan Yohakim’in krallığı sırasında peygamberlikte bulunmuştur. Sabah Dualarının dördüncü Neşidesi, Habakuk’uk eseridir: ‘Rab, sesini duydum ve korktum’.
On iki peygamber arasında dokuzuncu sırada bulunan Sofonya, Levi oymağından Kuzi’nin oğluydu ve bazılarına göre Kral Hezekiya’nın ikinci kuşaktan kuzeniydi. M.Ö. 641-610 arasında tahtta oturan Yosiya’nın günlerinde peygamberlikte bulundu.

 

3 Aralık Kutsal Peygamber Sofonyas