/ Azizlerimizin hayat hikayeleri / 3 Aralık Muhterem Babamız Sessiz Yuhanna, Koloniya Piskoposu (558)

3 Aralık Muhterem Babamız Sessiz Yuhanna, Koloniya Piskoposu (558)

3 Aralık Muhterem Babamız Sessiz Yuhanna, Koloniya Piskoposu (558)

 

 Ermenistan’daki Nikopolis’de, Hristiyan bir ailenin çocuğu olarak doğdu. On sekiz yaşındayken ebeveynlerini kaybetti ve on iki genç arkadaşıyla birlikte küçük bir manastır kurdu. Bir kaç sene sonra, kendisinin tüm itirazlarına rağmen Kolonia Piskoposu seçildi (Kolonia günümüzde Giresun’daki Şebinkarahisar’dır), ancak bir keşiş gibi çileci bir hayat sürmeye devam etti. Dokuz yıl piskopos olarak hizmet ettikten sonra çevresindeki dünyevilik ve entrikacılıklardan bezerek keşiş hayatı yaşamak üzere gizlice Kudüs’e gitti. Kabul edildiği ve makamından habersiz vaziyette yeni keşişler arasında mevkice aşağı bir yer verildiği Aziz Sabas manastırının ilahi yönlendirmesine teslim oldu. Kendisine verilen her türlü görevi neşeyle üstlendi, alçakgönüllülük ve sessizlik içinde diğer keşişlere hizmet etti. Çıraklık dönemini tamamladığında kendisine verilen odada, haftada beş gün oruç tutarak, tamames sessiz bir şekilde yaşadı. Cumartesi ve Pazarları dua etmek üzere kardeşlerine katıldı, Komünyon ve yemeklere dahil oldu. Ancak o anlarda bile sessizliği ve sonsuz nedametiyle diğer keşişleri ahlaken yükseltti. Aziz Sabas onu bir rahip yapmak istedi ve papaz olarak atanması için Kudüs Patriği’ne götürdü. Patrik’le özel olarak konuşmak isteyen Aziz Yuhanna, papaz olarak atanamayacağını çünkü halihazırda bir piskopos olduğunu söyledi. Patrik, Aziz Yuhanna’yı Aziz Sabas’a geri gönderdi ve onu papaz olarak atamasının mümkün olmadığından, Yuhanna’nın sessizlik ve yalnızlık içinde yaşamasına izin verilmesi gerektiğinden başka bir şey söylemedi. Aziz Sabas çok şaşırdı, keşişin atanmasına işlediği bir günahın engel olduğunu sandı, ancak kısa bir süre sonra Yuhanna’nın gerçek mevkisi ona malum oldu.

Yıllar süren inziva sonrası Aziz Yuhanna daha da kabuğuna çekilerek dokuz sene çöldeki bir mağarada yaşadı. İlahi bir aydınlanma yaşamış bir rehber ve mucize yaratıcısı olarak nam saldı, kendisine akıl danışmak ya da dua etmek için gelen herkesi neşe içinde kabul etti. 509 yılında manastıra geri döndü, odasında bir münzevi olarak yaşadı ve dünyayla sadece öğrencilerinden biri aracılığıyla iletişim kurdu. Yıllar boyunca içine kül karıştırdığı lapadan yiyerek yaşadı. Bir gün öğrencilerinden biri onu yemeğine kül karıştırırken görünce Yuhanna bu alışkanlığından vazgeçti çünkü erdemli bir huya sahip olduğunun bilinmesini istemiyordu.

Bir defasında Tanrı’dan Göklerin Egemenliği’ne girip giremeyeceğine dair bir işaret istedi. Bir incir çekirdeği alarak odasının dışındaki bir kayanın üstüne yerleştirdi. Kumu ya da suyu olmayan tohum filizlendi, yaprak ve çiçek açtı, üç tane incir verdi. Aziz Yuhanna bunları öğrencileriyle paylaştı. Artık ölüme hazırdı. 104 yaşında huzur içinde uyudu.

Çeviren: Sinan

3 Aralık Muhterem Babamız Sessiz Yuhanna, Koloniya Piskoposu (558)