/ Azizlerimizin hayat hikayeleri / 30 Mayıs Konstantinopolis ΄deki Dalmatian manastırı ΄nın kurucusu, aziz İshak

30 Mayıs Konstantinopolis ΄deki Dalmatian manastırı ΄nın kurucusu, aziz İshak

30 Mayıs Konstantinopolis ΄deki Dalmatian manastırı ΄nın kurucusu, aziz İshak

 

Doğu’da bir keşiş olarak yaşarken Aziz İshak, İmparator Valens tarafından desteklenen Arianları ve onların Ortodoksluğa eziyet ettiklerini duydu. İnziva yerini bırakarak Konstantinopolis’e seyahat etti ve orada küçük bir kulübeye yerleşti. İmparator’un karşısına çıkartıldı, ona işkenceleri durdurup doğru İnanç’ı benimsemezse başına felaket geleceğini söyledi. İmparator onun sözlerini umursamadı ve bundan kısa süre sonra Gotlar ile yaptığı savaş sırasında öldürüldü. Sonra, İmparator Büyük Theodosius tahta geldi, Kilise’de yeniden barışı inşa etti. İshak’ın peygamberlikte bulunduğu sözleri duyduktan sonra onu çağırttı ve önünde yere kapandı. Aziz İshak çöle geri dönmek istiyordu fakat Konstantinopolis’te bir keşiş olarak kalmaya ikna edildi. İnanç için olan hevesiyle parladığı İkinci Ekümenik Konsil’de yer aldı; Üçüncü Ekümenik Konsil ise onu şehirdeki tüm manastırlara yetkili Arhimandrit yaptı. (Bazıları onun tarafından kurulan manastırın adının Dalmatian Manastırı olmasını Şehir’in varlıklı asilzadelerinden olan Dalmatus tarafından yaptırıldığına dayandırıyor; diğerleri ise manastırı Aziz İshak’ın kendisinin inşa ettiğini fakat sonra onun yerine gelen Başkeşiş Dalmatus’tan dolayı bu isimle anıldığını söylüyor). Aziz İshak hayatında uzak ve bilge olarak, mucizeler yapan ve peygamberlik hediyesi bahşedilmiş biri olarak bilindi.
Aziz İshak aynı zamanda 3 Ağustos’ta Aziz Dalmatus ve oğlu Aziz Faustus ile de anılmaktadır.
(383yy)

 Ingilizce’den türkçeye Ceviren Vasili Gelbal

Kaynak: http://www.abbamoses.com/months/may.html

 

30 Mayıs Konstantinopolis ΄deki Dalmatian manastırı ΄nın kurucusu, aziz İshak