/ Pazarın Sesi / Doğuş Bayramı sonrasındaki Pazar

Doğuş Bayramı sonrasındaki Pazar

Nikomedya şehit, yakılmak

Doğuş Bayramı sonrasındaki Pazar

Aralık ayın 26’sından sonuna kadar Pazar günü hangi tarihe gelirse o zaman Bakirenin Nişanlısı Yusuf’un, Peygamber ve Kral David’in ve Tanrı’nın Kardeşi Yakup’un hatırasını kutlarız. Pazar günü bu tarihler arasında yer almazsa, bu hatıraları 26 Aralıkta kutlarız.

Yusuf, Yakup’un oğlu ve Eliyakim veya Yohakim olarak da adlandırılan ve Bakire Meryem’in babası olan Eli’ nin damadı ve dolaylı yoldan oğluydu (Matta 1:16; Luka 3:23). Yahuda soyundan ve David ailesinden olup Nasıra’da oturmaktaydı. Mesleği marangozluktu. Yaşlıyken Tanrı’nın isteği uyarınca Bakire ile nişanlandı ki ona Tanrı’nın vücut bulma Gizeminde hizmet edebilsin. Babaların geleneklerine göre Rabbin doğuşunun on ikinci yılında öldü.

Tanrı’nın çocuğu ve atası David, Musa sonrasındaki yüce Peygamber ve Musa sonrasında peygamberlikleri ilk yazan kişi, Yahuda soyundan olup Yesse’nin bir oğluydu. M.Ö. 1085 yılında Beytlehem’de doğmuştu ve bunun sonucunda buraya ‘David’in Şehri’ denmişti. Daha genç bir çocukken Tanrı’nın emri uyarınca Peygamber Samuel tarafından mistik bir biçimde İsraillilerin kralı olarak yağlandı; bu sırada Saul hayatta olmasına rağmen tanrısal kayradan mahrum bırakılmıştı. Otuz yaşındayken Saul savaşta öldürüldükten sonra krallık için önce sadece kendi oymağı sonra da tüm İsrail halkı tarafından seçildi ve 40 yıl hüküm sürdü. Toplamda yetmiş yıl yaşayıp oğlu Süleyman’ın kendinden sonra tahta oturacağını ilan ettikten sonra M.Ö. 1015’te öldü.

Apolytikion (Dirilişe özgü ve Kutsallar). Ton 2.

Yusuf, harikaların sevindirici haberini Tanrı’nın Atası David’e bildir; bir Bakirenin çocuk doğurduğunu gördün, Yıldızbilimciler ile secde ettin, Çobanlarla birlikte yüceltildin, bir Melek tarafından uyarıldın. Ruhlarımız kurtulsun diye Mesih Tanrı’ya yalvar.

Kontakion. Ton 3.

Bugün tanrısal David sevinçle doluyor ve Yusuf da Yakup ile birlikte övgüler sunuyor; çünkü Mesih ile akrabalıkları sayesinde bir taç edinmiş olarak sevinip sözle betimlenemez şekilde yeryüzünde doğmuş olana övgüler söyleyerek şöyle diyorlar: Ey Şefkatli olan, Seni onurlandıranları kurtar!

 

Doğuş Bayramı sonrasındaki Pazar