/ Azizlerimizin hayat hikayeleri / 31 Temmuz Aramatyalı Aziz Yusuf

31 Temmuz Aramatyalı Aziz Yusuf

31 Temmuz Aramatyalı Aziz Yusuf

 

31 Temmuz Aramatyalı Aziz Yusuf

 

Arimatyalı Aziz Yusuf, Gerçek Tanrımız Rab İsa Mesih’in lekesiz bedenini gömmeye layık görüldü ve Rab’bin Göğe Yükselişinden sonra, Kutsal Müjde’yi birçok farklı ülkede vaaz etti.

Aziz Yusuf’un çocukluğu hakkında, zengin ve soylu bir ailenin oğlu olduğu haricinde çok az şey biliniyor.

Gençliğinde Yusuf’a Kutsal Yazılar öğretildi.

Kurtarıcı Mesih dünyaya geldiğinde neler olacağını çok iyi biliyordu. Tanrı’yı seven Yusuf, Kutsal Ruh’tan ilham alarak büyürken, şu kehanetler üzerinde yıllarca düşündü:

 “Rab’bin Kendisi size bir belirti verecek, işte, kız hamile kalacak ve bir oğul doğuracak, adını İmmanuel koyacak” (Yşa.7:14)

“Ama sen, ey Beytullahim Efrata, Yahuda boyları arasında önemsiz olduğun halde, Israil’i benim adıma yönetecek olan senden çıkacak. Onun kökeni öncesizliğe, zamanın başlangıcına (ebede) dayanır. (Mik. 5:2)

Zekası ve meziyetleri ile sivrilen genç Yusuf İncillere göre yüksek mevkiiden, zengin ve erdemli bir kimseydi. Kudüs şehir meclisinin de bir mensubuydu.

Arimatyalı Yusuf İsa’nın gizli bir öğrencisi ve müridi oldu. Bir zaman sonra Mesih tutuklanıp çarmıha mahkum edildi ve orada öldü.

 

Çok geçmeden, Aziz Nikodimos ile birlikte gidip Yahudiye Valisi Pontuslu Pilatus’tan İsa’nın cansız bedenini isteme cesaretini gösterdi. Markos İncili’ne göre o, “Tanrı’nın Krallığının peşinde” idi. Yusuf, İsa’nın bedeninin gece boyunca çarmıhta asılı kalmasını istememiş, İsa’nın onuruna layık bir cenaze töreni ile gömülmesini arzulamıştı.

Fısıh nedeniyle Rabbimiz için bir mezar hazırlayacak zamanı yoktu, bu yüzden Aziz Yusuf, ilahiler okuyarak, Rabbimizin mevtasını kayaya oymuş olduğu kendi mezarına yerleştirdi. Rab’bin o an damlayan kanını da bir kaseye koymuştur.

 

Tüm bunları yaparak Yahudi yasalarına karşı geldi, zira asılan suçlular teşhir edilmeliydi.

Yusuf’u takip eden Yahudi casuslar onu yakalayıp derin bir çukura attılar ve ölüme terk ettiler. Mesih dirildikten sonra Yusuf’a burada göründü. Tanrı’nın lütfuyla çukurdan çıkan Yusuf bu sefer meclis kararıyla önce zindana sonra sürgüne mahkum edildi.

Rab’bin işlerini çeşitli vilayetlerde duyurdu. En sonunda Britanya’ya yerleşti ve burada huzur içinde vefat etti.

 

 

 

31 Temmuz Aramatyalı Aziz Yusuf