/ Azizlerimizin hayat hikayeleri / 14 Mart Kiev Metropoliti Aziz Theognostus

14 Mart Kiev Metropoliti Aziz Theognostus

14 Mart Kiev Metropoliti Aziz Theognostus

 

Yunanistan’da doğdu ve Kievli Aziz Petrus’un halefi olup metropolit atandı. Kendi sürüsünden bazı düşmanları onu Moğol yöneticiye şikâyet edip onun genelde din adamlarının yaptıklarının aksine, konumunu elde etmek için haraç vermediğini söylediler. Moğol prensinin huzuruna çağrılıp sorgulandığında ‘Tanrımız Mesih kendi Kilisesini inançsızlardan kendi değerli Kanı ile satın aldı. Ben niye inançsızlara haraç ödeyeyim?’ diye yanıt verdi. Ülkesine dönüp Kiliseyi yirmi beş yıl boyunca yönetti ve 1353’te huzur içinde öldü.

 

14 Mart Kiev Metropoliti Aziz Theognostus