/ Azizlerimizin hayat hikayeleri / 4 Temmuz Aziz Andreas, Girit Başpiskoposu

4 Temmuz Aziz Andreas, Girit Başpiskoposu

44 Temmuz Aziz Andreas, Girit Başpiskoposu

 

Şam’da Hıristiyan bir ailede doğdu. Yedi yaşına kadar dilsizdi ta ki Kutsal Komünyon’u alıp, konuşma gücü verilene kadar. Kutsal Topraklardaki Aziz Savvas Manastırı’nda keşiş olarak tıraş edildi, Kudüs Patriği’ne hizmet etti, sonra da Konstandinupolis’teki Büyük Kilise’de diyakon oldu, nihayetinde de Girit Başpiskoposu yapıldı. Altıncı Ekümenik Konsil’de bulundu. Vefat tarihi konusunda 712 yılından 740 yılına kadar çeşitli tahminler bulunmaktadır. (726?)
En çok Büyük Oruç’un birinci ve beşinci haftası boyunca söylenen Büyük Kanon’un bestecisi olarak bilinir.

   Ingilizce’den türkçeye Ceviren Vasili Gelbal

 

  Kaynak: http://www.abbamoses.com/months/july.html

 

4 Temmuz Aziz Andreas, Girit Başpiskoposu