/ Azizlerimizin hayat hikayeleri / 5 Eylül Aziz ve Şanlı Peygamber Zekeriya, Aziz Vaftizci Yuhanna’nın Babası

5 Eylül Aziz ve Şanlı Peygamber Zekeriya, Aziz Vaftizci Yuhanna’nın Babası

5 Eylül Aziz ve Şanlı Peygamber Zekeriya, Aziz Vaftizci Yuhanna’nın Babası

 

Onun hikâyesinin büyük kısmı, Luka’nın İncil’inin ilk bölümünde yer almaktadır. Sinaksarion şunları ekliyor:
“Zekeriya, Mesih’in doğumundan sonra Meryem Ana’nın bekâretini açıkça dile getirdi ve onun gerçekten Allah’ın Annesi olduğunu gösterdi: Ona tapınakta bakireler için ayrılmış olan kısımda bir yer tahsis etti ve bununla Levililerin ve din adamlarının nefretini üzerine çekmiş oldu.
Aziz Vaftizci Yahya altı yaşındayken, Zekeriya onu ve annesini Ürdün’ün ötesinde bir mağarada sakladı. Çünkü Kral Hirodes Yahudilerin Kralı’nın Beytüllahim’deki doğumunu duyunca, kendisinin dünyevî gücüne bir rakip çıktığını düşünerek Beytüllahim’e oradaki bütün erkek çocukları öldürmeleri için askerler göndermişti. Zekeriya’nın düşmanları ona karşı kullanabilecekleri bu fırsatı kaçırmadılar, onu Hirodes’e şikâyet ettiler ve o da onun peşine düştü, buldurunca da tapınağın içinde, tam da Meryem Ana’nın bekâretini göstermek için oturduğu yerde öldürttü. Peygamber’in kanının mabette akması, ilahi Varlığın çekilmesi anlamına geliyordu. Din adamları onun bedenini aldı ve babalarıyla birlikte gömdü. O dakikadan itibaren tapınakta Yasa’nın gerekliliklerinin ortadan kalkacağını gösteren doğaüstü olaylar ve işaretler görülmeye başladı. Bundan böyle din adamları Allah’ın meleklerini göremeyecek, peygamberlik lütfuna sahip olamayacaklardı; artık kehanette bulunamayacaklar ve daha önce yapmaya alıştıkları gibi Kutsal Kitap’ın anlaşılmaz noktalarında insanları aydınlatamayacaklardı.

Ingilizceden Türkçeye çeviren Vasilis Gelbal

Kaynak : http://www.abbamoses.com/months/september.html

 

 

 

 

 

 

5 Eylül Aziz ve Şanlı Peygamber Zekeriya, Aziz Vaftizci Yuhanna’nın Babası