/ Azizlerimizin hayat hikayeleri / 5 Eylül İranlı Aziz Şehitler, Piskopos Abda, Hormizd ve Sunin

5 Eylül İranlı Aziz Şehitler, Piskopos Abda, Hormizd ve Sunin

5 Eylül İranlı Aziz Şehitler, Piskopos Abda, Hormizd ve Sunin

 

Aziz Abda, İmparator 2. Theodosios ve İranlı Kral 1. Yezdigirt zamanında yaşadı; orada bir Hıristiyan piskoposu olarak kendi sürüsü için ve paganları Mesih’e getirmek için yorulmaksızın emek verdi. Bir gün azimle kralın kurban yaptığı tapınağa girdi, oradaki kutsal ateşi söndürdü ve tapınağı ateşe verdi. Kral buna çok sinirlendi ve Hıristiyanların Allah’ına inanılmasını yasakladı, tüm kiliselerin ve manastırların imha edilmesini emretti ve tüm ruhbanları tutuklattı. Abda kralın önüne getirildi ve kral ondan tekrar bir pagan tapınağı inşa etmesini istedi; reddettiğinde ise cellâtları ruhlarını Allah’a teslim edene kadar, uzun uzadıya ve vahşice işkence gördü. Bu İran’daki Hıristiyanların otuz yıllık işkence döneminin başlangıcıydı. Bu zamanda Mesih için acı çeken birçoklarından olan Aziz Benyamin 13 Ekim’de, Azizler Hormizd ve Sunin ise bugün anılırlar.
Aziz Hormizd gençliğinde Hıristiyan olmuştu ve bir vali çocuğuydu. Bu yüzden babası onu çölde çıplak olarak deve sürüsüne çobanlık etmeye mahkûm etti. Bir süre sonra Kral ona keten bir gömlek gönderdi ve yeniden İranlıların dinine dönerse onu eski haline getireceğine söz verdi. Aziz gömleği paramparça etti ve Kral’a geri gönderdi, bu yüzden de idam edildi.
Aziz Sunin ise Hıristiyanlığa dönmüş yüksek rütbeli bir devlet adamıydı ve şehitlik tacıyla ödüllendirildi. (4. yy)

Ingilizceden Türkçeye çeviren Vasilis Gelbal

Kaynak : http://www.abbamoses.com/months/september.html

 

 

 

 

 

 

 

5 Eylül İranlı Aziz Şehitler, Piskopos Abda, Hormizd ve Sunin