/ Azizlerimizin hayat hikayeleri / 23 Ocak Ankaralı kutsal Piskopos ve Şehit Klement ve kutsal Şehit Agathangelos

23 Ocak Ankaralı kutsal Piskopos ve Şehit Klement ve kutsal Şehit Agathangelos

 23 Ocak Ankaralı kutsal Piskopos ve Şehit Klement ve kutsal Şehit Agathangelos

23 Ocak. Ankaralı kutsal Piskopos ve Şehit Klement ve kutsal Şehit Agathangelos

Agathangelos Romalıydı. Klement ise Galatya’daki Ankara’da inançsız bir baba ile Sofiya adındaki inançlı bir annenin çocuğu olarak doğdu. Önceleri keşişti, sonra doğduğu şehrin piskoposu oldu ve Mesih inancı için o kadar çok acı çekti ki acılarının ve mücadelelerinin süresi 28 yılı buldu. Sonunda Agathangelos ile birlikte 296 yılında Diyokletyan ve Maksimiyanus yönetiminde başı kesilerek şehit edildi.

Apolytikion (Aziz Klement). Ton 4.

Pek kutsal olan; kutsallığın çubuğu ve kökü, şehitlik mücadelesinin pek kutsal çiçeği ve Tanrı’nın inananlara verdiği pek tatlı meyve olarak filizlendin. Şehitlerin mücadelelerini ve Piskoposların tahtını paylaşmış biri olarak, ruhlarımız kurtulsun diye Mesih Tanrı’ya dualarla aracılık et.

Kontakion. Ton 4.

Tamamen övülmüş Klement, birçok acıya katlanmış biri olarak açıklanıp Mesih’in asmasının şerefli bir çubuğu oldun; zaferci dostunla birlikte şöyle dedin: Mesih, Şehitlerin parlak sevincidir.

23 Ocak Ankaralı kutsal Piskopos ve Şehit Klement ve kutsal Şehit Agathangelos