/ Azizlerimizin hayat hikayeleri / 8 Mart Nikomedya piskoposu Aziz Theofilaktus

8 Mart Nikomedya piskoposu Aziz Theofilaktus

8 Mart Nikomedya piskoposu Aziz Theofilaktus

 

Theofilakt doğuluydu; ancak doğduğu şehir bilinmemektedir. Konstantinopolis’te daha sonra bu şehrin Patriği olacak Tarasiyus’un (25 Şubat) arkadaşı oldu. Aziz Tarasiyus’un ölümünden sonra onun halefi Nikeforus (2 Haziran) bazı Piskoposları 813-820 yılları arasında hüküm süren İmparator Ermeni Leo’nun ikona kırıcılığına karşı mücadelesinde yardıma çağırdı. Bunlardan Aziz Theofilakt, Leo’yu yüzüne karşı cesurca azarladı ve Tanrı’nın sabrını küçümsediği için çok yakında tamamen yıkıma uğrayacağını ve onu kurtaracak kimsenin bulunmayacağını söyledi. Bu nedenle Theofilakt Küçük Asya’da Strobilus kalesine sürgüne gönderildi ve orada 30 yıllık tutukluluk ve zor şartlar sonucunda 845 yılında ruhunu teslim etti. İmparator Leo ise, Azizin kehaneti uyarınca, 820 yılında Rabbin Doğuşunun arifesinde kilise içinde öldürüldü.

 

8  Mart Nikomedya piskoposu Aziz Theofilaktus