/ Azizlerimizin hayat hikayeleri / 24 Mayıs Aziz Şehitler Meletyus Stratelatis, Stefanos, Yuhanna, Mısırlı Serapyon, kâhin Kallinikos, Theodoros, Faustus ve onlarla birlikte şehit olan 1218 asker, kadın ve çocuk

24 Mayıs Aziz Şehitler Meletyus Stratelatis, Stefanos, Yuhanna, Mısırlı Serapyon, kâhin Kallinikos, Theodoros, Faustus ve onlarla birlikte şehit olan 1218 asker, kadın ve çocuk

24 Mayıs Aziz Şehitler Meletyus Stratelatis, Stefanos, Yuhanna, Mısırlı Serapyon, kâhin Kallinikos, Theodoros, Faustus ve onlarla birlikte şehit olan 1218 asker, kadın ve çocuk

Roma İmparatoru Antoninus Heliogobalus(218-222) zamanında aziz şehit Meletyus Galatya bölgesi ordu komutanıydı. Kendisi bir Hristiyan’dı ve Allah’a hararetli bir şekilde putperestler tarafından hristiyanlara karşı yapılan zulme son vermesi için yakarıyordu. Onun duasıyla dehşete kapılan putperest tapınaklarındaki şeytanlar, köpeklerin içlerine girerek ulumalarıyla bölge sakinlerine korku salmaya başladılar. Aziz Meletyus askerleriyle birlikte kuduz köpekleri uzaklaştırdı, tapınakları yıktı ve ardından tutuklandı ve vali Maximian’ın huzuruna çıkarıldı. Putlara kurban sunmayı reddettiği için Aziz Meletyus işkenceye maruz kaldı ve Mesih’e olan inancından vazgeçmeyerek şehit oldu. Alayındaki diğer askerlerinse, aziz Şehitler Stefanos ve Yuhanna, Mesih’in Gerçek Allah olduğunu itiraf ettikleri için başları kesildi.

Alayın geri kalan askerleriyse aynı şekilde kendilerini Hıristiyan ilan ederek, karıları ve çocukları ile birlikte işkence görüp, başları kesilerek şehit edildiler. Bu katliamda 1218 kişi Mesih uğruna şehit oldu.

Aziz Şehitler Theodoros ve Faustus da diğerleri ile birlikte yakıldı. Acı çeken kadın ve çocuklar arasında bilinen aziz şehitler, Markiani, Sozana, Paladya ve bebekleri Kiriakos ve Hristianos. Bazı askerlerin de isimleri bilinmektedir: Aziz Şehitler Faustus, Fistus, Marselyus, Theodoros, Meletyus, Sergius, Marsellinus, Feliks, Fotinus, Theodoriskus, Merkuryos ve Didimos.

Aziz Şehit Serapyon Mısır’da doğdu. Galatya semtine gelmiş ve Aziz Meletyus ve yoldaşlarının şehadetlerine şahit olmuştur. Mesih’e inananların, O’nun için hayatlarını feda etme cesaretini gösterdiklerini gören Aziz Serapyon Hristiyan oldu ve bu yüzden hapse atıldı. Hapishanede Allah’ın bir Meleği ona geldi ve Aziz Serapyon’u piskopos olarak takdis etti.

 

 

 

 

 

 

 

 

24 Mayıs Aziz Şehitler Meletyus Stratelatis, Stefanos, Yuhanna, Mısırlı Serapyon, kâhin Kallinikos, Theodoros, Faustus ve onlarla birlikte şehit olan 1218 asker, kadın ve çocuk