/ Azizlerimizin hayat hikayeleri / Şalem Kralı Dürüst Melkisedek

Şalem Kralı Dürüst Melkisedek

Şalem Kralı Dürüst Melkisedek

Yortusu 4 Haziran

Dürüst Melkisedek, Şalem’in (Kudüs) Kralıydı. Mesih’in ortaya çıkacağı şehrin temellerini atan hem kral hem kahindi. Suruçlu Aziz Yakup’a göre, krallığının bulunduğu yere bakacak olursak Melkisedek bir Kenanlıydı. Bu yüzden şeceresi bilinmemektedir. Doğmuş ve ölmüş olmalı, ama Kutsal Yazılar her iki olayı da kasten gizler, ona ne başlangıç ​​ne de son verir, böylece sonsuza dek rahip olarak adlandırılabilecektir. Rahipliğini başka bir rahipten almamış ve rahipliğini başka birine devretmemiştir. Suruçlu Aziz Yakup, “Melkisedek, Yüceler Yücesi Allah’ın Kâhini Üzerine” vaazında, geçmişin rahiplerinin Allah’a kurban sunarken hayvanların kanını döktüğünü belirtir. Buna karşılık, Melkisedek “yürekten sunduğu kurbanlarla” rahiplik yapıyor ve hayvanları kurban etmiyordu ve Allah’a kendisinden başka bir şey sunmuyordu. Melkisedek, Harun’un yaptığı gibi kendisini muhteşem kaftanlarla süslemedi; boğalar ve koçlar sunmak yerine kutsal dualarını saf yüreğinden yükseltti. Allah’ın oğlu da bu açıdan Melkisedek’e benzer, çünkü O’nun kahinliğinin de başlangıcı veya sonu yoktur ve O da kendisini Baba’ya kusursuz bir kurban olarak sunmaktadır. Kâhin olarak Mesih, bedenini çarmıh sunağına koyarak, kanını bizim için akıtarak kendisini kurban olarak sunmuştur.

İbraniler’e Mektubun 7. bölümünde, Dürüst Melkisedek, Şalem Kralı ve aynı zamanda “Yüceler Yücesi’nin kâhini” olarak adlandırılır. Adının manasına göre O, doğruluğun Kralı ve Şalem’in hükümdarı, başka bir deyişle “barış Kralı” olarak adlandırılır (İbraniler 7:2). (dipnot: Şalem-arp. selam- kelimesi barış anlamına gelir, Melk- melek ise ibr. Kral, sedek, -arp. sıddık-, dürüst anlamlarına gelir bu yüzden Şalem Kralı Melkisedek ismen Barışın Dürüst Kralı anlamına gelmektedir.)

Melkisedek, krallara karşı kazandığı zaferden dönerken babamız İbrahim ile karşılaşır (Yaratılış 14:18-24). İbrahim’e ekmek ve şarap getirir ve onu kutsayarak şöyle der: “Gökleri ve yeri yaratan Yüce Allah Avram’ı mübarek kılsın ve düşmanlarını senin kudretine teslim eden Yüceler Yücesi Allah’a hamdolsun.” Melkisedek, İbrahim’e ekmek ve şarap sunarak Kilise’nin gelecekte ki litürjisini önceden bildirmiş olur.

Böylece, İbrahim’i kutsayarak dürüst Melkisedek ondan daha büyük olduğunu gösterir. Kral Melkisedek’ten daha aşağı olan İbrahim, kendisinden daha büyük olanı kutsamaya cüret edemez (Aziz Yakup’un Vaazı, 299. satır). İbrahim kutsamayı kabul eder, ganimetlerinin ondalığını verir ayrıca ona hürmet eder (Vaaz, 310. satır).

Melkisedek’in kahinliği, Harun’unkinden de üstündür, çünkü Melkisedek İbrahim’i kutsamıştır. Harun’un atası olan İbrahim, Melkisedek’e ondalık vererek onu bir kâhin olarak tanıdığını gösterir. Levi oymağı, İbrahim aracılığıyla, Melkisedek’te temsil edilen Allah’ın Oğlu’na ilk ürünlerini sunmuş olur. Yine de, Rab Levi oymağından değil, kralların soyundan gelmeyi seçti.

Melkisedek, “bir gün son bulacak olan kahinliğe göre değil, ruhsal olarak çağlar boyunca kalıcı olacak olan düzene göre hizmet ettiğinden; ve kahinliği hiçbir zaman son bulmayacağından; kahinliği sayesinde hala yaşıyormuşçasına hakkında saygıyla konuşulmaktadır. (Vaaz, 361-364. satırlar).

Aziz Peygamber Kral Davud ondan asla ölmeyecek bir kâhin olarak bahseder (Mezmur 110:4). Mesih’in kahinliğine benzetmek için birisini düşündüğünde aklına başka hiç kimse gelmez. Bunun yerine, herhangi bir kurban olmadan ayinini yapan Melkisedek’i seçer. Oğul’un benzerliğinde olan bu adamın ruhani hizmeti akıl almazdır. Biri gizli, diğeri açık olmak üzere iki taca sahiptir. İki farklı alanda yetki sahibidir. Barışçıllığından dolayı sınırlarındakilerle asla savaşa girmeyen dünyevi bir kraldı (Vaaz, 538. satır). Barış ve doğruluktan başka bir şey istemedi (Vaaz, 542. satır).

Kilise, Büyük Oruç’un başlangıcında Melkisedek’i anar: “İnsanlar arasında, dünyada Mesih’in yaşamının bir benzeri olan Allah’ın kahinini ve münzevi Kralı’nı (İbraniler 7:3) örnek alın.” (Büyük Oruç’un ilk haftasının Perşembe günü, Giritli Aziz Andreas’ın Büyük Kanonu, Ode 3).

Dürüst Melkisedek ayrıca Öncü Pederlerin Pazar’ında da anılır.

Kaynakça:

 https://www.oca.org/saints/lives/2012/05/22/205365-righteous-melchizedek-king-of-salem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şalem Kralı Dürüst Melkisedek