/ Kutsal Mekanlar / Side Aziz Pavlus Kilisesinin açılışında Pisidias Metropoliti merhum Sotiriosun konuşması

Side Aziz Pavlus Kilisesinin açılışında Pisidias Metropoliti merhum Sotiriosun konuşması

Side Aziz Pavlus Kilisesinin açılışında Pisidias Metropoliti mehrum Sotiriosun konuşması

4/7/2022

Bu şirin Aziz Kilisenin inşası ve Kilisenin sabit Papazının olup faaliyette olması, Side cemaatinin ve tüm ilimizin dindar halkı için büyük bir nimettir. Kilise,  “Elçilerin İşleri” kitabının bize bildirdiği üzere,  İsa Mesih’in İncil’ini Pisidia ve Pamfilya’da ilk vaaz eden Ulusların Elçisi Pavlus’a ithaf edilmiştir.

“Bugün RAB’bin yarattığı gündür, Onun için sevinip coşalım!” ( Mezmurlar 117-118,24). Kilise için ne büyük bir olay!14. yüzyılda tamamen tahrip olan ve o zamandan itibaren terkedilerek arkeolojik bir alan olarak kalan tarihi Side Metropolitliği,  Side sakinlerinin 5. Yüzyıl dolaylarında inşa ettikleri eski Hristiyan dönemlerinin o görkemli Elçi Pavlus Kilisesini bize hatırlatması için, yeniden bir Aziz Pavlus Kilisesine sahip oldu.

Side, Manavgat ve çevresinde yaşayan Ortodoksların artık kendi Kiliseleri var ve  ayinlere katılmak  için bundan böyle Antalya ve Alanya’ya kadar seyahat ederek yorulmayacaklar.

Ortak İlahi ibadetimizde, Ortodoks bir Tapınağın kutsanması, Elçi Pavlus’un  vurguladığı gibi “Yaşayan Tanrı’nın tapınağı” olabilmemiz için varlığımızı  kişisel olarak yenileme yükümlüğümüz olduğunu hatırlatır: “Tanrı’nın tapınağıyla putlar arasında ne anlaşma olabilir? Çünkü biz yaşayan Tanrı’nın tapınağıyız. Nitekim Tanrı şöyle diyor:«Aralarında oturacağım,aralarında yürüyeceğim.Onların Tanrısı olacağım, onlar da benim halkım olacak.» (2. Korintliler 6,16)

İlahiyat öğretmeni Aziz Grigorios da şöyle yazar: “Bu Kilisenin açılışını ruhani olarak kutlayalım… Kardeşlerim, yenilenin  ve eski insanı reddedin, yeni hayatın gerektirdiği gibi yaşayın…insan bu şekilde yenilenir, Kilisenin açılış günü bu şekilde onurlandırılır”

           Kilise her birimizi teşvik eder: “Yenilen!”. Aziz Kilisenin kutsanmasıyla, sen de inancını yeniden özenle canlandır ve kendini sevgi Tanrı’sına  ada.      

Her müminin mütemadi arzusu şudur:   Nasıl yaşayan Tanrı’nın  tapınakları olabiliriz? Kutsal ruhun meyvelerini yani imanı, umudu, sevgiyi, müsamahayı, yumuşak başlılığı, affediciliği günlük hayatımıza nakşederek. İsa Mesih’in parlak nuru varlığımızı aydınlatsın, Çarmıha Gerilen ve Dirilen İsa Mesih’e olan imanımızı güçlendirsin ve hepimizin ruhani gelişimi için, verdiğimiz mücadeleleri desteklesin.

Bugün burada  Side’de ve bu Kilisede,  Mukaddes Üçleme’nin Krallığı zaten mevcuttur. “Bir kimse Mesih’te ise, yeni yaratıktır; eski şeyler geçmiş, her şey yeni olmuştur” (2. Korintiler 17). “Kilise ışıklı bir gökyüzü olarak belirdi ve bütün müminleri aydınlatıyor, ve biz burada durarak haykırıyoruz: Bu Kutsal Evi sağlamlaştır ya Rab”

Aziz Pavlus Kilisesinin, her yorgun ve acılı mümini rahatlatacak, teselli edecek, ve onu günlük mücadelesinde daha güçlü kılacak sıcak bir kucak haline gelmesi, ve aynı zamanda, bu Aziz Kilisenin Ortodoksluğun gerçeğini, gücünü ve güzelliğini yayacak  müminler yetiştirmesi için hep beraber dua edelim.

Kardeşlerim, lütfedip bize bu Kiliseyi bağışlayan tamamen Şefkatli Mukaddes Üçlemeye şükür ve izzet   sunduktan sonra, bu tapınağın yapılması için bağışta bulunan, çalışan, emek harcayan ve çeşitli şekillerde katkıda bulunan herkese yürekten teşekkürlerimizi iletiyoruz.

Arsanın satın alınma masraflarını karşılayan Vatopedi Manastırının Aziz Başkeşişine ve Keşişlerine ve binanın inşası ve ekipmanları için binden fazla Yunanlı bağışçının bağışlarını yönetmeyi üstlenen Atina’daki Akdeniz Kültürü Derneğine, özellikle teşekkür ederiz. (Ebediyete kadar anılsınlar diye, herkesin ismi yazılıp Kutsal Sunağın temelindeki “fiton”a  yerleştirildi). Aynı zamanda, Kilisenin tasarlanması ve inşaatının denetlenmesi için yerel yönetimlerden  onay alınması için gönüllü olarak çalışan herkese, (Patrikhane temsilcisi Sayın Pandeli Viggas’ın kişisel aracılığı kıymetlidir), başta, mali idareyi sağlayan, taşınabilir ve Kilise duvarlarına resmedilen tüm ikonaların  hazırlanmasını ve takdim edilmesini sağlayan ve başka birçok katkıda bulunan Aynorozlu Mimar Theologos’a olmak üzere, ve özellikle de, bütün projenin genel yönetimini üstlenen Evdokiados Episkopos’u Sayın Amvrosiosa  teşekkür ederiz.

Son olarak da, Side-Manavgat’ın küçük cemaatini ve cemaatin ruhani kılavuzluğunu üstlenen  ruhani  Sayın Peder İoannis’i tebrik ederiz ve dileriz ki bu Aziz Kilise azizlik atölyesi görevi görsün.

 

                               Teşekkür ederiz.

                       Pisidias Metropoliti Sotirios

 

(Hatırası daim Metropolit Sotirios tarafından, hastalığı süresince yazılmıştır)

Side Aziz Pavlus Kilisesinin açılışında Pisidias Metropoliti mehrum Sotiriosun konuşması

Side Aziz Pavlus Kilisesinin açılışında Pisidias Metropoliti mehrum Sotiriosun konuşması

 

 

 

 

 

 

 

Side Aziz Pavlus Kilisesinin açılışında Pisidias Metropoliti merhum Sotiriosun konuşması