/ Azizlerimizin hayat hikayeleri / 15 Ocak. Saygıdeğer Babalarımız, Thebedli Pavlus ve Yuhanna Kalivit

15 Ocak. Saygıdeğer Babalarımız, Thebedli Pavlus ve Yuhanna Kalivit

 

15 Ocak. Saygıdeğer Babalarımız, Thebedli Pavlus ve Yuhanna Kalivit

15 Ocak. Saygıdeğer Babalarımız, Thebedli Pavlus ve Yuhanna Kalivit

Tüm keşişlerin ilki olan Pavlus, 227 yılında Mısır’daki Thebed’te doğdu. 250 yılında Dekyus tarafından başlatılan işkencelerden kaçıp çöle gitti ve 91 yıl bir mağarada tek başına yaşadı. Toplamda 114 yıl yaşayıp 341’de öldü. Ölümünden birkaç gün önce oraya Tanrı tarafından yönlendirilmiş Büyük Antoni tarafından gömüldü.

Yuhanna, Konstantinopolis doğumlu olup ünlü Senatör Evtropiyos ve eşi Theodora’nın oğluydu. On iki yaşındayken onlardan gizlice ayrılıp Uyumayanlar manastırına gitti. Ancak altı yıl sonra ailesi için özlemle yanıp tutuşarak zavallı bir dilenci (ekmek dilenen) kılığında evine geri döndü. Evin kapısı yanına küçük bir kulübe kurdu ve Kalivit (kulübede yaşayan) unvanını buradan aldı. Uzunca bir süre tanınmadan orada yaşadı ve evin hizmetlilerinin alay konusu oldu. Öleceğini anlayınca kimliğini anne-babasına açıkladı ve bundan birkaç dakika sonra (450 yılında) öldü.

Apolytikion. Ton 4.

Çocukluktan itibaren ateşli bir şekilde Rabbe özlem duydun, dünyadaki zevkleri bırakıp asilce çilekeş bir yaşam sürdün; kulübeni anne-babanın kapıları önünde kurdun. İblislerin tuzaklarını parçaladın ey tamamen kutlu; bu nedenle ey Yuhanna, Mesih seni layıkıyla yüceltti.

3. Ode sonrasında, Kontakion (Kalivit).Ton 2.

Bilge Baba, Mesih’i taklit edip yoksulluğa özlem duyarak anne-babanın zenginliğini terk ettin ve İncil’i ellerine alarak, ey Yuhanna, ruhlarımız için durmadan dualarla aracılık edip Mesih Tanrı’nın peşinden gittin.

6. Ode sonrasında, Thebaidli. Ton 4.

Biz tüm inanlılar erdemlerinin yüksekliğiyle parlayan ışığa, tanrısal Pavlus’a övgüler söylüyoruz ve şöyle diyoruz: Ey Mesih, Sen Kutsallarının sevincisin.

 

15 Ocak. Saygıdeğer Babalarımız, Thebedli Pavlus ve Yuhanna Kalivit