/ Azizlerimizin hayat hikayeleri / 11 Haziran Kutsal elçiler aziz Bartalmay ve aziz Barnabas

11 Haziran Kutsal elçiler aziz Bartalmay ve aziz Barnabas

11 Haziran Kutsal elçiler aziz Bartalmay ve aziz Barnabas

 

 

Aziz Bartalmay: Aziz Bartalmay On İki Elçi’den biriydi ve Celileliydi; İncil onun hakkında başka pek az bilgi verir. Pentekost günü Kutsal Ruh’u aldıktan sonra dini hizmetinde önce Arabistan’a ve Pers ülkesine, sonra da Matta İncili’nin çevirisiyle Hindistan’a yolculuk ettiği aktarılır. Eusebius yüz yıl sonra ünlü İskenderiye bilgini Pantaenus’un Hindistan’a yaptığı bir gezi sırasında bu incili bulduğunu yazar. Birçok kaynağa göre Bartalmay Ermenistan’da çarmıha gerilerek şehit olmuştur. Yine birçoğuna göre Bartalmay ile Nataniel aynı kişidir; çünkü İncil’de Bartalmay, Nataniel’den bahsetmez ve Yuhanna İncili’nde Nataniel’den On İki Elçi’den biri olarak bahsedilirken aynı şekilde Bartalmay’dan bahsedilmez. Ancak Yunan Sinaksariyonu’na göre Bartalmay, Simun ile aynı kişidir.
Aziz Barnabas: Aziz Barnabas Yeşmişler’den biriydi, Kıbrıslıydı ve Levi oymağındandı. Bir seferinde Gamaliel himayesinde Aziz Pavlus’un okul arkadaşı oldu. İsa Mesih’in Göğe Yükselişi’nin ardından Aziz Pavlus’un dönüşüne dek Yetmişler’e öncülük etti. Elçilerin İşleri’nde sıkça adı geçmekte ve Aziz Pavlus eşliğindeki bazı yolculukları aktarılmaktadır. Tüm kaynaklara göre İncil’i Roma’da vaazeden ilk kişidir. Onun kutsal emanetleri Kıbrıs’ta İmparator Zeno zamanında bulunmuş ve Kıbrıs Kilisesi elçisel yapıda bağımsız kilise olarak kabul görmüştür.

 

 

Kaynak: (http://www.abbamoses.com/months/june.html )

 

11 Haziran Kutsal elçiler aziz Bartalmay ve aziz Barnabas