/ Azizlerimizin hayat hikayeleri / 28 Ağustos Kutsal Dağlı İsihast* Üstat Yosif’in Vefatı (Yeni Takvime göre 15 Ağustos)

28 Ağustos Kutsal Dağlı İsihast* Üstat Yosif’in Vefatı (Yeni Takvime göre 15 Ağustos)

28 Ağustos  Kutsal Dağlı İsihast* Üstat Yosif’in Vefatı (Yeni Takvime göre 15 Ağustos)

 

                                
1898 yılında Paros adasında doğdu, cennetsel bir görüme cevaben 1921 yılında manastır hayatına girdi. Kutsal Dağ’a (Agion Oros) ilk gittiğinde toplu manastır hayatında yaşadı fakat sonra daha fazla yalnızlık için bir Skiti’ye taşındı. Orada fasılasız/duraksamayan dua hediyesini aldı. Üstat Yosif ve onun mücadelede arkadaşı olan Üstat Arsenios birlikte Azize Anna’nın Skitisi’ne taşındılar ve hayatlarının geri kalanını burada geçirdiler. Burada zamanla etraflarında bir öğrenciler topluluğu oluştu. Bunların çoğu, adeta sessiz Havariler gibi, Ortodoks dünyasına yayıldılar, Kilise’nin manevi yenilenmesine katkıda bulunarak.
(1959)
*İsihast: Bu terimi açıklamak için önce İsihia kelimesinin manasını bilmek gerekir. İsihia: Toplu yaşam tarzının (sinobitik) aksine, münzevi yaşam tarzı anlamına gelebildiği gibi aynı zamanda 14. yüzyıla ait manevi bir akım için de kullanılmaktadır. Bu akım, İsa Duası uygulaması eksenli olup Yaratılmamış Nur’u ruhen ve bedenen yaşamak suretiyle ilahlaşmaya ulaşmayı amaçlar. İsihast da, İsihia kurallarına göre yaşayan ve kendisini özellikle İsa Duasına vebu duanın ön gördüğü itikat yaşamına veren keşiştir.

  Ingilizceden Türkçeye çeviren Vasilis Gelbal

 

Kaynak : http://www.abbamoses.com/months/august.html

 

28 Ağustos  Kutsal Dağlı İsihast* Üstat Yosif’in Vefatı (Yeni Takvime göre 15 Ağustos)