/ Azizlerimizin hayat hikayeleri / 7 Kasım Utrecht’ın İlk Piskoposu Aziz Willibrord

7 Kasım Utrecht’ın İlk Piskoposu Aziz Willibrord

7 Kasım Utrecht’ın İlk Piskoposu Aziz Willibrord

 

 

Aziz Willibrord 638 yılında İngiltere’deki Northumbria’da doğdu. Yedi yaşında eğitim alması için Başkeşiş Aziz Wilfrid (24 Nisan) idaresindeki Ripon Manastırı’na gönderildi. Yirmi yaşında İrlanda’ya, kutsal keşişlerle birlikte yaşamaya gitti ve orada on iki yıl boyunca Aziz Egbert’in (yine 24 Nisan) manevi evladı olarak hizmet etti. 690’da Aziz Egbert, Willibrord’u on iki keşişten oluşan bir heyetin başkanı olarak Frisia çevresindeki pagan topraklarına İncil’i vaazetmeye gönderdi. Kutsal hizmet elçileri önce Papa Sergio’nun kutsamasını almak üzere Roma’ya, ardından da diğer bazı keşişlerle birlikte Hollanda ve Zelanda’ya İncil’i vaazetmeye gittiler. 695’te Papa Sergio, Willibrord’u Utrecht’ın başpiskoposu olarak takdis ederek ondan bölgedeki kiliseleri yönetmesini istedi. Willibrord başpiskoposken dahi yorulmaksızın Rab’bin sözünü yaydı; kutsal hizmet gezilerinde Danimarka’ya kadar yol aldı. Kırk dört yıl piskopos olarak hizmet ettikten sonra 739’da, günümüzde Lüksemburg’ta bulunan Echternach Manastırı’nda Tanrı’nın huzuruna kavuştu. Kabri sonradan bir hacı mekanı oldu (739).

 

7 Kasım Utrecht’ın İlk Piskoposu Aziz Willibrord 

Kaynak: http://abbamoses.com/months/november.html

 

 

 

7 Kasım Utrecht’ın İlk Piskoposu Aziz Willibrord