/ Kilise / Su Takdisi Ayini

Su Takdisi Ayini

Su Takdisi Ayini

Kutsal Kilisemiz, yedi Sakramenti vasıtasıya, Kutsal Ruh’un Kutsallaştırıcı Lütfunü bahşeder,  aktarır, sunar ve sağlar.  Bu yedi Sakramenti dışında, müminlere ve bütün dünyaya lütuf, bereket, şifa ve ruhani fayda sağladığı başka törenleri de vardır.

Bu törenler arasında Su Takdisi Ayini de vardır. Bu Ayin’de, Papaz, okuduğu dualarla, suyun takdis edilmesi, arındırıcı güç ve enerji kazanması, kutsiyet hediyesi ve günahların kefareti olması, ruhların ve bedenlerin şifa bulması ve tüm yararlı amaçlar için armağan olması için Tanrı’ya yalvarır. Papaz ayrıca takdis edilmiş  suyun görünen ve görünmeyen düşmanlardan gelen tehlikeleri savması için dua eder, böylece takdis edilmiş  suyu  alan insanlar, onu, evlerini bereketi kılmak için, ruhlarının ve bedenlerinin kutsanması için kullansın ve  bütün nimetlerin kaynağı olan Kutsal Üçleme lütfunu ziyadesiyle alabilsin.

 

 “Su Takdisi Ayini ne  zaman icra edilir?”

Her ayın 1.gününde tüm Kiliselerde “Su Takdisi Ayini” icra edilir. Müminlerin isteğine göre ise, günlük hayatımızdaki şu durumlarda da icra edilir: ev ya da başka bir inşaatın  temelinin atılması, yeni ev veya dükkan açılışı, yeni arabanın ilk kez kullanılması, yeni okul yılının başlaması,  kateşizm derslerinin ve  başka ruhani faaliyetlerin başlangıcında, yeni işin başarıya ulaşması, hastaların iyileşmesi, nazar ya da benzeri şeytani saldırılanın defedilmesi. Kilisemizin Dua Kitaplarında (hem küçük hem de büyük Takdis Duaları Kitaplarında) Papaz’ın kutsadığı duruma bağlı olarak, söylenen pek çok dua vardır ama ayinden sonra istenilen sonuçların elde edilebilmesi için, müminin bilinçli iştirakinin ve kendi kişisel mücadelesiyle Kutsal Lütfu üzerine çekme arzusunda olmasının önemi açıktır.

 

Takdis Ayini nedir?

Su Takdisi Ayini,  Kutsal Ruh’un  kuvveti, faaliyeti ve inişiyle ile ilgili belirli dualar ve yakarılar yapılarak ve Kutsal Haç’ın üç defa  suya dik olarak batırılıp yukarıya doğru çıkarılmasıyla yapılan bir ritüeldir. (kutsama) Bu ritüele su Takdisi Ayini adı verilir çünkü  takdis edilmiş  suyu içerek ve üzerimize serperek kutsandığımıza ve günahlarımızdan arındığımıza inanırız. İşte bu yüzden,  Tanrı’ya, takdis edilmiş suyun, bizim de ruhlarımızı ve bedenlerimizi iyileştirmesi ve her türlü şeytani gücü defetmesi için  yalvarırız.

Takdis edilmiş suyun kullanılmasına Hıristiyanlığın çok eski dönemlerinde rastlarız. Eski Kilise tarihçilerinden, takdis edilmiş suyun serpilmesiyle meydana gelen pek çok mucizeyi öğreniyoruz. Ayrıca elimizde, Su Takdisi Ayininin her ay İstanbul Sarayında, Kralların huzurunda yapıldığını bildiren bir yazılı kaynak da bulunuyor.(Bizans Dönemi) Bu şekilde, Mukaddes Haç’ın suya batırılması esnasında terennüm edilen  “Ya Rab, düşmanlara karşı krallara zaferler kazanmalarını ihsan eyleyerek ve Haçın’ın vâsıtasıyla cemâatini koruyarak, halkını kurtar ve mîrasını mübârek kıl” ilahisi de açıklanmış olur.

 

 

Küçük ve büyük Su Takdis’i Ayinleri arasında fark var mı?

 “Fota yortusu (Epifani Bayramı) arifesinde  ya da aynı gün evde verilse de takdis edilmiş su kutsaldır. Küçük Su Takdisi Ayininin,  büyük Su Takdisi Ayininden farkı yoktur. Büyük veya küçük denmesinin sebebi, ilgili  duaların bazılarının uzun bazılarının kısa olması ve ayinin  okunan dualara göre bazen kısa bazen de uzun olmasıdır. Ama bunun bir önemi yoktur, ve kasedeki temiz ve saf su açısından değişen bir şey yoktur. Küçük Su Takdisi Ayininden elde edilen su, büyük  Su Takdisi  Ayininden elde edilen su gibi yıllarca saklanılabilir ve gerektiği zaman kullanılabilir.

 

Su Takdisi Ayininde neler okunur?

“Büyük Su Takdisi Ayini”  Epifani günü ve arifesinde olmak üzere senede 2 kere icra edilir. Daha sık icra edilen”Küçük Su Takdisi Ayini”, “Ya Rab, duamı kabul eyle, hakikatinle niyazıma kulak ver ve adaletinle beni işit.” 143. Mezmurla  başlar  ve  Pek Kutsal Meryem Anamızın ve  Kilise’nin ithaf edildiği Aziz’in ilahilerinin terennüm edilmesiyle devam eder. 51. Mezmur okunduktan  sonra, ilk harfleri yunan alfabenin 24 harfine (akrostiş) tekabül eden Meryem Ana’ya mahsus Kanon ilahileri terennüm edilir. Daha sonra, başka ilahiler de terennüm edildikten sonra, Ayin, Trisagion İlahisi ile devam eder (Kutsal Teslis’e mahsus ilahiler) Sonrasında  Elçilerin mektulparından Rab’bin, bizi kendi çocukları ve kardeşleri gibi kutsama isteğiyle ilgili ayetler okunur. Devamında ise, Meleğin huzurunda kutsandıktan sonra, insanların bedensel hastalıklarını iyileştiren Beytlehem’deki Vaftiz havuzunun suyundan bahseden İncil  okuması gelir.  Ardından dualar ve yakarılar okunarak  su takdis edilir, bunlar, özellikle Papaz’ın suyu eliyle haç şeklinde  takdis ettiği anda okunur. Bunu Haç’ın takdis edilmiş suya batırılması, ayinin yapıldığı yere takdis edilmiş suyun serpilmesi  Mukaddes Haç’a ibadet edilmesi  ve müminlerin takdisi izler. Daha sonra ise yapılan Su Takdisi Ayininin ilgili olduğu duruma uygun dua okunur, adına Su Takdisi  Ayini yapılan kişilerin isimleri okunur ve  ayin son bulur.

 

Su Takdisi Ayini için ne gibi bir hazırlık etmemiz gerekir?

Su Takdisi Ayininin yapılabilmesi için, içinde temiz su bulunan küçük bir kase, biraz fesleğen ya da biberiye, evin buhurdanı ve kandile ihtiyaç vardır.  Papaz’ın yanında, Papazların ayin sırasında giydikleri boyun atkısı, İncil, Haç ve Takdis Duaları Kitabı olmalıdır. Bir kağıda, kendileri de ayinde hazır bulunması ve bizimle birlikte dua etmesi gereken aile üyelerinin isimlerini yazarız.

Sonuç olarak birkaç söz söylememiz gerekirse: “Takdis edilmiş suyu evin ikona köşesinde unutmamak  ve her ihtiyaç hasıl olduğunda  kullanmak kaydıyla evimizde bulundurabiliriz”. Komünyon almamız gereken durumlar dışında, her gün kahvaltıdan önce ve yüzümüzü yıkadıktan sonra takdis edilmiş su içmek bereketli  ve kutsal bir alışkanlıktır. Eğer komünyon alacaksak, önce Kilise’deki kutsal ekmeği yer sonrasında, Kilisemizin girişinde hazır bulunan takdis edilmiş suyu içeriz.

Takdis edilmiş suyu her gün içerek,  bütün günümüzü Tanrı’nın bereketine sunarız. Ancak İsa Mesih’in Kutsal Kanının ve Bedeninin bulunduğu  Kutsal Kadeh’e düzenli iştirakimizi (yani Komünyon almamızı) eksik etmemeliyiz.  Bunu yapmak bize olağanüstü bir Kutsallık, Bereket ve Kurtuluş bahşeder.

 

Su Takdisi Ayininin metnini türkçe okumak için Takdis Duaları kitabını indirin. Sayfa 17

https://www.ortodokslartoplulugu.com/e-kitap-okuyun/takdis-dualari-kitabi-2/

Kaynak:

https://www.dogma.gr/diafora/agiasmos-ti-prepei-na-gnorizoume/44967/

 

 

 

 

 

 

 

 

Su Takdisi Ayini