/ Kilise / Tanrı Krallığının bedensiz varlıkları Melekler (6)

Tanrı Krallığının bedensiz varlıkları Melekler (6)

Tanrı Krallığının bedensiz varlıkları Melekler (6)

                                                      Başmelek Rafael

Kutsal, Evrensel ve Elçisel Ortodoks Kilisesinde Başmelek Rafael, tüm göksel bedensiz varlıklar bayramıyla, her yıl 8 Kasım (eski takvim 21 Kasım) günü kutlanır. 

Rafael isminin orjinali İbranice Tanrı’dan şifa getiren anlamına gelen “Rafa-El” kelimesidir. O hastalıkların iyileştiricisi ve üzüntüde olanların yardımcısıdır.

Geleneğe göre Başmelek Rafael’i Aziz Elçi Yuhanna İncil’inde görmek mümkündür. Türkçe İncil çevirilerinde yer almayan fakat dip not olarak verilen ayet, eski Grekçe el yazmalarında yer almaktadır. Aziz Yuhanna İncil’i 5:14’te, “Havuzun çalkalanmasını beklerlerdi. Çünkü RAB’bin bir meleği zaman zaman havuzun içine iner, suyu çalkalardı. Suyun çalkalanmasından sonra havuza girenler yakalandıkları hastalıktan kurtulurlardı.” diye yazılıdır. 

Fakat Kutsal Yazılar içerisinde Başmelek Rafael’e açıkça Tobit kitabında rastlarız (Tob.3:117, 12:15). Kutsal Yazılar’ın bir parçası olan Tobit kitabı protestan grupların çoğunluğu tarafından kanonik bir kitap olarak kabul edilmez fakat Kutsal, Evrensel ve Elçisel Ortodoks Kilisesi; Kutsal Kilise Babaları ve Azizler tarafından yazılan kitaplarda Tobit kitabından birçok alıntı yapıldığını ve erken Kilise tarafından en çok kullanılan Kutsal Kitap parçalarından biri olduğunu açıklar ve Tobit kitabını kanonik olarak kabul eder. Elçilerin Didake kitabında, Romalı Klemens’in yazılarında, Aziz Polikarpos’un mektublarında, Azizler İrineos, Kiprianos, İlarion, Ambrosios, Agustinos ve Yeronimos’un yazılarında ve ayrıca Roma yeraltı şehirlerinde bu kitaptan o kadar çok ayet vardır ki, araştırmacılara göre Tobit kitabının, ilk kilisenin en sevdigi kitaplardan biri oldugu  çok kolay anlaşılır.

Tobit kitabı Asur ülkesinin Ninova şehrinde sürgünde bulunan iki İsrail ailesinin yaşamı ile ilgilidir. Tobit bir gün kör olur. Yine bu dönemde Raguel’in kızı Sara; yedi kez evlenmiş fakat daha gerdeğe girmeden kocaları ölmüştür ve çevresindekiler tarafından suçlanmaktadır halbuki bu onun suçu değil kötü ruhların yaptıklarının sonucudur. Tobit ve Sara ayrı ayrı yerlerde Tanrı’ya yakarırlar ve işte o zaman Tanrı dualarını işitir ve Başmelek Rafael’i yardıma gönderir. Başmelek Rafael öncelikle, Tobit’in oğlu Tobias’a yol arkadaşlığı eder. Onu yolculukları sırasında akrabası olan Raguel’in kızı Sara ile tanıştırır ve Tobias daha farkında bile değilken hem babası Tobit’in hemde Sara’nın nasıl şifa bulacaklarını Tobias’a anlatır.

Tanrı Krallığının bedensiz varlıkları Melekler (6)

Tobias, Başmelek Rafael’in dediklerini yaparak, öncelikle eşi Sara’nın kötü ruhlardan kurtulmasını ve daha sonrada babasının tekrar görmesini sağlar. Her şey bittikten sonra, Başmelek Rafael kim olduğunu açıklar, “Bir kralın gizini saklamak doğrudur, aynı biçimde, Tanrı’nın yaptıklarını bildir­mek ve açığa vurmak doğrudur. Ya­raştığı gibi O’na şükredin. Doğru ola­nı yapın ve size hiç bir kötülük gel­mez.” diyerek yanlarından ayrılır.

İkonografi:

Başmelek Rafael, çocukların ve ailelerin endişeleri ve sıkıntıları ile ilgilendiğinden. “mutlu birlikteliklerin meleği” olarakta adlandırılır. Bu nedenle bazı ikonalarda, Tanrı’nın sadık kulları Tobias ve eşi Sara ile birlikte tasvir edilir. Başmelek Rafael ikonalarının belirgin özelliği, kırmız kanatlı olması ve mızrağının ucunda bir aleve sahip olmasıdır. Ayrıca bazı ikonalarda, sol elinde tıbbi bir aletle ve sağ elinde ise şifa için kullanacağı bir balık ile tasvir edilir (Tobit 5:8).

 

                                                              Başmelek Uriel

Kutsal, Evrensel ve Elçisel Ortodoks Kilisesinde Başmelek Uriel, tüm göksel bedensiz varlıklar bayramıyla, her yıl 8 Kasım (eski takvim 21 Kasım) günü kutlanır. 

Tanrı Krallığının bedensiz varlıkları Melekler (6)

Uriel isminin orjinali, İbranice Tanrı’nın ışığı (Tanrı ışığımdır), Tanrı’nın ateşi anlamlarını taşıyan “UriʾEl” kelimesidir. İlahi gerçekler doğrultusunda insanların akıllarını aydınlatır.

İlahi ateşin meleği olan Başmelek Uriel, kalpleri Tanrı sevgisiyle dolu olan imanlıların yakarışları ile akıllarını aydınlatır, öyleki yürekleri dünyevi tutkularla ve günahla kirlenmiş olanlar temizlenerek kutsallık yolunda ilerleyebilsinler. Bu nedenle o, Mesih İsa’nın öğrettiği gerçek imanın yayılmasına hizmet eden iyi bir misyonerdir aslında. Ayrıca o çok büyük bilimsel keşiflerin gerçek kaynağıdır. Kendilerini saf bir halde bilime adamış insanlara da yardımcı olur. İnsanlığa yardımcı olan bazı keşifler ve bilim adamları bunların bazen tesadüfen geliştiğini düşünürler fakat bu tamamen ilahi iradenin kontrolünde gelişir. Başmelek Uriel insani ihtiyaçlar için veya geleceğe dair peygamberlikler için insanların zihinlerini aydınlatır fakat hiç bir meleğin yapmayacağı gibi oda doğanın ve evrenin gizemlerine dair insanlara detaylı bilgi vermez.

Başmelek Uriel’i Kutsal Yazılar’daki III.Ezra (4:1-36, 5:20) kitabında görüyoruz ve elde ettğimiz bilgilerin temel kaynağıda elbetteki Kutsal Metinlerdir. Tanrısı RAB`bin Musa`ya verdiği yasayı iyi bilen bir bilgin olan Ezra kendisini bunaltan aşırı bir meraka sahiptir. Ezra Başmelek Uriel’den, Tanrı’nın dünya için olan planını ve dünyada zaferliymiş gibi görünen kötülüğün sebebini öğrenmek ister. Başmelek tüm sorularına cevap vereceğini fakat öncelikle bu üç görevden birini yerine getirmesi gerektiğini söyler ve Ezra …

Tanrı Krallığının bedensiz varlıkları Melekler (6)

“Söyle, efendim” dedim. O da, “Gel, o halde” dedi, “Benim için ateşi tart veya bir kile rüzgarı ölç, ya da ge­çen günü geri getir.””Bunları yapmamı benden nasıl istersiniz?” diye yanıtladım, “Yeryü­zündeki hiç kimse bunları yapamaz.” “Farzet ki, sana şöyle sordum: ‘Denizlerin derinliğinde kaç tane ha­yat vardır? Kaç tane kaynak derinlik­leri besler? Cennetin kemerlerinde kaç tane su yolu vardır? Nerededir kabir­lerden dışarıya çıkan patikalar, cenne­te giden yollar?’ Sen, ‘Ben hiç aşa­ğıda, derinliklerde bulunmadım, he­nüz kabre girmedim, hiç yukarı cen­nete de çıkmadım’ şeklinde yanıt ve­rebilirdin. Ama ben sana bunları sor­madım, yüzleşmeye mahkûm olduğun ateşi, rüzgarı ve dünü sordum. Ancak sen bana yanıt veremedin. “Şu halde” diye devam etti, “Eğer sen, seninle birlikte gelişen şeyleri anlayamıyorsan, bu sınırlı kapasiten­le, yüce Tanrı’nın işlerini, yöntemle­rini nasıl kavrayabilirsin? Çürümüş dünyanın yozlaştırdığı insan, hiçbir zaman ‘bozulmamışın yolunu bile­mez.” (III.Ezra 4:5-11)

Başmelek Uriel tüm imanlılara şunu öğretir, bilge insanlar öncelikle gerçek ışığın hizmetkarı olmalıdırlar, anca o zaman bilgelik ışıl ışıl parlar ve yol gösterici olur.

 

 

İkonografi:

İkonalarda Başmelek Uriel, göğsünün üzerinde sağ elinde yukarı kaldırmış olduğu bir kılıç ve sol elinde ateşle tasvir edilir. Bazı ikonlarda ise elinde bir tomar tutmaktadır ve bu bilgeliğin sembolüdür.

 

Tanrı Krallığının bedensiz varlıkları Melekler (6)