/ Azizlerimizin hayat hikayeleri / 15 Nisan Kutsal Şehit, Got Savvas

15 Nisan Kutsal Şehit, Got Savvas

15 Nisan Kutsal Şehit, Got Savvas

 

Eflak Krallığı’nda (bugün Romanya), Gotlar Hıristiyanlara acımasız işkenceler uyguluyordu. Bir gün Got Prensi Buzau adlı köye geldi ve köylülere köyde Hıristiyan olup olmadığını sordu. Onlar da Prens’e hiç olmadığına dair yemin ettiler. Sonra Aziz Savvas Prens’in önüne geldi ve “Kimse benim adıma yemin etmesin. Ben Hıristiyan’ım.” dedi. Onun cesurluğundan etkilenen Prens, Savvas’ın gitmesine izin verdi ve “Böyle biri ne iyi ne kötü bir şey yapmaz” dedi.
Ertesi yıl Sansal adında bir papaz köye geldi ve Savvas(Gerçekten orada yaşayan tek Hıristiyan olan) ile birlikte Paskalya’yı kutladı. Paganlar bunu duyduğunda Savvas’ın evine saldırdı ve ikisini de yakaladı. Savvas’ı çıplak şekilde dikenlerle sürüklediler, sonrasında onu ve Sansal’ı ağaçlara bağladılar ve onlara putlara adanmış etleri yedirmeye çalıştılar. İki adam da kurbanlara dokunmadı. Ardından Prens Savvas’ı ölüme mahkûm etti ve askerlere teslim etti. Savvas infaz yerine sevinçle, şarkı söyleyerek ve Tanrı’yı yücelterek yürüdü. Onun bu iyiliğini görerek, askerler onu serbest bırakmak istediler. Fakat o, prensin emrini uygulamalarının görevleri olduğunu söyleyerek bunu reddetti.
Askerler onu nehre götürdü, boynuna taş bağladı ve ruhunu Tanrı’ya teslim ettiği nehre attı. Bazı Hıristiyanlar daha sonra onun bedenini buldu ev saygın bir cenaze yaptılar. Şehitliği zamanında aziz 31 yaşındaydı. İmparator Valens’in egemenliği sırasında, bir Rum Komutan olan İonnios Soranos, Aziz’in bedenini Gotlarla yapılan bir savaş sırasında buldu ve Kapadokya’ya getirdi. (372)

 

15 Nisan Kutsal Şehit, Got Savvas