/ Konuşmalar, aziz pederlerin sesi / 1. Doğamızın değişmesi

1. Doğamızın değişmesi

1. Doğamızın değişmesi

Nissalı Gregorius’un vaazlarından

Mesih’in yeniden dirilişi ile değişik bir kuşak ve değişik bir yaşam şekli ortaya çıkmıştır. Kendi doğamız bir değişime uğramıştır.

Yaşamın krallığı geldi ve ölümün mülkü yok edildi. Değişik bir kuşak, değişik bir yaşam ve de değişik bir yaşam şekli ortaya çıktı. Kendi doğamız bir değişime uğradı.

Bu kuşak hangisidir? Kandan, insanın isteğinden, etin arzusundan türemeyen, fakat Allah tarafından yaratılmış olan (bk. Yu. 1, 13). Nasıl olabilir bu? Dinle, sana kısaca açıklayacağım.

Bu yeni kuşak inanç yolu ile oluşmakta, vaftizin bağışladığı yeniden doğma vasıtasıyla dünyaya gelmekte, anne olarak Kilise’yi tanımakta ve öğretisinin, kuruluşlarının sütünü emmektedir. Gıdası ise göksel ekmektir. Olgunluk çağı üstün bir yaşam biçimidir. Düğünü, bilgi ile içtenliğidir. Çocukları umuttur. Evi göklerin krallığı, mirası ve zenginliği cennetin mutluluklarıdır. Sonu ise ölüm değil, layık olanlar için hazırlanmış olan sonsuz ve çok mutlu yaşamdır.

“Rabbin yarattığı gün budur” (Mezm. 118, 24), dünyanın yaradılışının başlangıcında saptanılan ve zamanın akışı ile hesaplanan günlerden çok değişik bir gündür bu. Bu gün yeni bir yaradılışın başlangıcını gösteriyor. Çünkü bu günde Allah, Peygamber’in doğruladığı gibi yeni bir gökyüzü ve yeni bir yeryüzü yaratıyor. Hangi gökyüzü? Mesih’e inanmanın gökyüzüsü. Hangi dünya? Rabbin dediği gibi: iyi bir gönül, onu sulayan yağmura susamış, bol sayıda başak veren bir toprak.

Bu yaradılışta güneş lekesiz bir yaşamı simgeler. Yıldızlar ise erdemleri; hava, iyi bir davranışı: “Allah’ın zenginlik, bilgelik ve bilgisinin derinliği” (Rom. 11, 33). Otlar ve tomurcuklar, Allah’ın sürüsü olan halkın beslendiği iyi öğreti ve Kutsal Kitap’tır. Meyve veren bitkiler ise emirlerin uygulanmasını temsil ederler.

Bu günde, Allah’ın imgesinde ve benzer şekilde gerçek insan yaratılmaktadır. Bu başlangıç, “Rabbin yarattığı bu gün”, senin dünyanın olmayacak mı? Peygamberin diğer günlerden ve gecelerden değişik olduklarını söylediği bu gün ve bu gece?

Bu lütufta en önemli olan şeyi henüz açıklamadık. Bu gün, ölümün acılarını yok etmiştir. Bu gün ölülerin ilk doğanını vermiştir.

‘Benim Baba’mın ve sizin Baba’nızın, benim Tanrı’mın ve sizin Tanrı’nızın yanına çıkıyorum” (Yu. 20, 17). Ey teselli edici ve görkemli haber! Allah’ın tek doğumlu Oğlu olmasına karşın, kardeşleri olabilmemiz için insan doğasını alan O, O’na bağlı olanları yanına götürebilmek amacı ile Baba’nın karşısına bin insan gibi çıkıyor.

 

 Kaynak: Meryemana.net

 

1. Doğamızın değişmesi