/ Konuşmalar, aziz pederlerin sesi / Büyük Doktor

Büyük Doktor

 

Büyük Doktor

Bugünkü İncil alıntısı, İsa Mesih’in yeryüzünde bulunduğu süre boyunca gerçekleştirdiği pek çok hayranlık uyandırıcı tedaviden birini daha anlatıyor bize. Acı çeken bir babanın ısrarlı yalvarışlarına dayanamayan Rab, adamın oğlunu, onu tamamen ele geçiren ve hayatını daimi bir cehenneme çeviren korkunç ve kötü bir cinden kurtarır. Ama bu olayın öncesinde, kötü cinin hükmü altına girmiş oğlu, Rab’bin Öğrencilerinin iyileştirmeye çalıştığı, başarısız bir girişim gerçekleşmişti. Bu girişimin başarısız olma sebebini, İncil alıntısının devamında Rab’bin kendisi anlatıyor.

İmanın gücü

İncil yazarı Matta bize olayları sırasıyla anlatır. İsa Mesih, Elçilerin ileri gelenleriyle beraber dağdan henüz gelmişti. Büyük Memamorfosis olayı (İsa Mesih’in görünümünün değişmesi /başkalaşması) bu dağda gerçekleşmişti, ki biz bunu birkaç gün önce Kilisemizde kutlamıştık. İsa Mesihimiz ve 3 öğrencisi Tabor Dağından iner inmez, kötü cinin hükmü altına girmiş oğlanın babası, İsa Mesih’e koşarak oğlunu kurtarmasını istemişti.

Acılı baba aynı talebi daha önce Rab’bin Öğrencilerine de yapmıştı ancak onlar kötü cinin hükmü altına girmiş oğlanı iyileştirememişlerdi. Ancak yine Matta’nın onuncu bölümün başında bildirdiklerine göre , İsa Mesih bu yetkiyi Öğrencilerine zaten daha önceden vermişti. Elçiler bu yetkiyi tatbik etmekte neden başarısız olduklarına doğal olarak şaşırırlar. İsa Mesih’in cevabı herkesi susturmuştu: “İmanınız kıt olduğu için” (Matta 17,20-21)

Tanrı’nın gücü yıkılmazdır ama varlığını dayatmaz; yenilmezdir ama gücüyle zorlamaz. Tanrı’nın gücü, insanın bu güce güvenle başvurduğu, yani Tanrı’nın sevgisine ve merhametine sarsılmaz bir güvenle sığındığı her yerde ve her zamanda “ince, yumuşak bir ses” (Matta 19, 11-12) olarak ortaya çıkar.

İnsan Tanrı’nın müdahalesini hangi makamdan ve hangi sıfatla talep ederse etsin, insanın imanı, İlahi yardımın tecelli etmesi için zorunlu bir ön şarttır. Kutsal İncilin bahsettiği ve İsa Mesih’in yaptığı bütün mucizeler ve tedaviler, insanların imanlarını çeşitli şekillerde ama büyük bir açıklıkla ifade ettikleri durumlarda gerçekleşti. Kaldı ki İsa Mesih’in memleketi Nasıra’da pek çok mucizeyi yapmaktan kaçınmasının sebebi de buydu, çünkü hemşerilerinin O’na karşı ileri derece kıt imanlı ve kuşkucu olduklarını biliyordu.

Dua ve oruç

Ama İsa Mesih bahsi geçen tedavinin koşullarından bilhassa bahsediyor: “Çünkü bu kuşak ancak oruç ve dua ile çıkar” (Matta 17:21)”. Dua ve orucun eskimiş olduklarını, 21. yüzyıl insanına sunacakları hiçbir şeyleri kalmadığını, modern yaşam tarzına uygun olmadıklarını, başka zamanlarda başka toplumlar tarafından icat edildiklerini kaç kere duymadık ki? Hatta bazen, dua ve oruç, Tanrı’ya inandıklarını iddia eden, dahası kendilerini Hristiyan addeden insanlar tarafından körü körüne itibarsızlaştırılıyor ve reddediliyor. Ama işte Rab dua ve orucun Hristiyanların ruhani hayatlarında ne kadar etkili ve güçlü ve aynı zamanda da elzem silahlar olduklarını göstererek, olayların gerçek boyutunu ortaya koyar. Zaten bütün ruhani hayat şeytana ve onun işbirlikçilerine karşı yürütülen daimi bir mücadele değil midir?

Ama Rab aynı zamanda dua ve orucun iman ile ne kadar ilgili ve bağlantılı olduklarını da açıklar. Kilise geleneğimizde dua ve oruç, amacın kendisi, ya da Hristiyanlar olarak yarışmaya davet edildiğimiz kendine özgü bir şampiyonluk yarışması değildir. Ki bu ruhani mücadelede göstereceğimiz çaba, inancımızdan kaynaklanmıyorsa ve Tanrı’ya ulaşmayı hedeflemiyorsa hiçbir anlam taşımaz. En büyük mucizeyi deneyimlemek, yani tövbe etmek1 ve Tanrı’nın pederane kucağına dönmek istiyorsak bu farkındalığa sahip olmamız gerekir.

Foni Kiriou (Rab’bin Sesi) 34 numaralı broşüründen alıntılanarak tercüme edilmiştir. 21.08.2022

 

1 Tövbe kelimesinin yunancası Matanoiadır. Metania μετά (=sonra. ileri) ve νους (akıl, zihin, bakış açısı) kelimelerinden oluşan kompleks/birleşik bir kelimedir. Ortodoks öğretisine göre Kilise hayatın amacıdır yani imanlı her zaman Tanrı’nın lütfuyla aklını, görüşlerini, yaşam tarzını Rab’bin emirlerine uygun bir şekilde daha da ilerletmeye çağırılmaktadır.

 

Büyük Doktor