/ Konuşmalar, aziz pederlerin sesi / Alçakgönüllü, barışsever ve sözlerimden korkandan başka kime bakarım ben?

Alçakgönüllü, barışsever ve sözlerimden korkandan başka kime bakarım ben?

Klemens Romalı’nın vaazlarından, Korintlilere Mektup

Alçakgönüllü

Pederi Tanrı’nın karşısında ne denli değerli olduğunu anlayabilmemiz için Mesih’in kanından gözlerimizi ayırmayalım: Kurtuluşumuz için akıtıldı ve tüm dünyaya tövbe lütfunu getirdi.
Dünyanın tüm çağlarını gözden geçirelim, göreceğiz ki her kuşakta Rab, kendisine dönmeye hazır olan herkese, pişmanlık duyması için bir şekil ve zaman tanımıştır. Nuh pişmanlığın habercisi oldu ve ona kulak verenler kurtuldu. Yunus, Nineveli’ lere felaketi bildirdi ve onlar günahlarından pişman olup, duaları ile Tanrı’yı yumuşatıp kurtuluşu elde ettiler. Oysa ki Tanrı’nın halkından değillerdi.

Kutsal Ruh’tan esinlenip pişmanlığı öğütleyen din görevlileri hiç bir zaman eksik olmadılar. Her şeyin Rabbi bile pişmanlıktan söz etti ve kendini yeminle bağladı: Yaşamım üzerine yemin ederim ki – Rabbin kehaneti – günahkarın ölümünden değil de pişmanlığından zevk alıyorum. İyilikle dolu başka sözler de ekledi: Ey İsrail soyu, günahlarından uzaklaş. Halkımın çocuklarına şunları söyle: Günahlarınız yeryüzünden göklere varırlarsa bile, kızıldan daha kızıl ve kıllı kuşaktan daha kara olsalar bile yeter ki tüm yüreğinizle bana dönüp “Peder” deyin ve ben sizlere kutsal bir halk gibi davranacak, dualarınızı yerine getireceğim.

Sevdiklerinin, kendisine dönme nimetlerini tatmasını istediği için, sözlerini çok yüce iradesi ile mühürledi. Bu yüzden harika ve şanlı iradesine itaat edelim. Rabbin önünde diz çökelim, merhametli ve iyiliksever olması için O’na yalvaralım. İçtenlikle sevgisine dönelim. Ölüm nedeni olan her kötülüğü, her çeşit anlaşmazlık ve kıskançlığı inkar edelim. Ey kardeşler, alçakgönüllü olalım. Her saçma övünüşü, kendini beğenmişliği, çılgın gururu ve öfkeyi uzaklaştıralım. Yazılı, olanı uygulayalım. Kutsal Ruh, şöyle diyor: Bilge olan bilgeliğinden, güçlü olan gücünden ve zengin zenginliğinden övünmesin, yücelmek isteyen Rabde övünsün, onu arasın, doğruluğu ve adaleti uygulasın (bk. Yeremya 9, 23-24; 1. Kor. 1,31 v.b.).
Özellikle Rab İsa’nın, uyumu ve sabrı öğütlediğinde, sözlerini anımsayalım: Merhamete uğramak için merhametli olun; affedin ki siz de affedilesiniz; başkalarına nasıl davranırsanız size aynı şekilde davranacaklar; verin, karşılığını alırsınız; yargılamayın ki sizi yargılamasınlar; iyiliksever olun ki iyilikseverliği deneyesiniz; başkalarına uyguladığınız ölçü ile siz de ölçüleceksiniz (bk. Mt. 5, 7; 6, 14;7, 1; 2, 12 v.b).

Bu yolda sağlam olalım ve bu emirlere katılalım. Alçakgönüllülükle kutsal sözlerin itaatinde daima yürüyelim. Kutsal bir Dünyanın tüm çağlarını gözden geçirelim, göreceğiz ki her kuşakta Rab, kendisine dönmeye hazır olan herkese, pişmanlık duyması için bir şekil ve zaman tanımıştır.
               Kutsal bir metin şöyle söylüyor: Alçakgönüllü ve barışsever ve sözlerimden korkandan başka kime bakarım ben? (bk. İşaya 66,2).
               Bunun içindir ki yüce ve ünlü olaylar yaşadıktan sonra başından beri bizim için hazırlamış olan, barış hedefine doğru koşalım. Bakışımızı Baba’nın ve tüm dünya Yaratıcısı’nın üzerine sabitleştirelim ve harika armağanlarını, benzersiz nimetlerini candan arzulayalım.

Kaynak: Meryemana.net