/ Konuşmalar, aziz pederlerin sesi / Mesih’in ikinci gelişi Aziz Kudüslü Kirillos’un Kateşezlerinden

Mesih’in ikinci gelişi Aziz Kudüslü Kirillos’un Kateşezlerinden

Mesih’in ikinci gelişi  Aziz Kudüslü Kirillos’un Kateşezlerinden

                     

Salt ilk gelişi derin düşünmeyelim, bununla yetinme­yelim. İkinci gelişin beklentisi ile yaşayalım. O zaman bu dünyanın sonu gelecek ve yeni bir dünya doğacaktır.

Biz Mesih’in geleceğini ilan ediyoruz. Nitekim gelişi tek değildir, bir ikincisi de olacaktır ve bu bir öncekinden çok daha şanlı olacaktır. Çünkü ilk gelişinde acının damgasını taşıdı, diğeri ise tanrısal krallığın tacını taşıyacaktır. Rabbimiz Isa Mesih’te her olayın çoğunlukla, iki yönlü olduğunu iddia edebiliriz. Doğuşu iki yönlüdür. Biri zamandan önce, Allah Baba’dan ve diğeri insan olarak doğuşu en şanlı bir dönemde,bir bakireden.

Tarihteki inişleri ikidir. İlk kez karanlık ve sessiz bir şekilde gelmiştir, kuzu postuna düşen yağmur gibi. Gelecekte ikinci bir kez, herkesin gözleri önünde görkemli ve açık bir şekilde gelecek­tir.

İlk gelişinde kundak bezlerine sarılıp bir ahıra konuldu. İkincisinde bir ışık mantosunu giyecektir. İlkinde, onursuzluğu reddetmeden çarmıhı kabul etti. İkincisinde etrafında meleklerin ordusu ile ilerleyecek ve şanla dolu olacaktır.

Bu yüzden salt ilk gelişi derin derin düşünmeyelim. Bununla yetin­meyelim. İkinci gelişin beklentisi ile yaşayalım. Mademki ilkinde ‘Rabbin adıyla gelene övgüler olsun” (Mt. 21,9) diye bağırdık, aynı övgüyü ikincisinde de ilan edeceğiz. Böylece meleklerle birlikte Rabbi karşıladığımızda ve ona taptığımızda “Rabbin adıyla gelene övgüler olsun” (Mt. 21,9) diye şarkı söyleyeceğiz.

Kurtarıcı yeniden yargılanmak için değil, kendisini mahkum edenlerin yargıcı olmak için gelecektir. Hüküm giyerken susan O, O’na çarmıh eziyetini çektirenlere yaptıklarını anımsatacak ve on­ların her birine: “Ağzımı açmadım, sen ise bunu ettin” (Mezm. 38, 10) diyecektir.

O zaman, merhametli bir sevgi niyeti ile insanları tatlı bir ciddiyetle eğitmek için geldi. Oysa sonunda, herkes istesin istemesin krallara ait hükmüne zorunlu olarak boyun eğecektir.

Peygamber Malaki, Rabbin iki gelişini önceden haber veriyor “Aradığınız Rab, kendi mabedine ansızın gelecektir” (Malaki 3, 1). İlik geliş budur. İkincisi ile ilgili olarak şöyle der: “Özlediğiniz ahit meleği işte geliyor. Fakat onun geldiği güne kim dayanabilir? Göründüğü zaman kim durabilir? Çünkü maden tasfiye edenin ateşi ve çırpıcının kili gibi olacak ve gümüş tasfiye eden ve temizleyen adam gibi oturacak” (Malaki 3,1-3).

Pavlus da bu iki gelişten söz etmekte ve Titus’ a şöyle yazmaktadır: “Çünkü Tanrı’nın bütün insanlara kurtuluş sağlayan lütfu ortaya çıkmıştır. Bu lütuf, tanrısızlığı ve dünya arzularını reddedip, bu dünyada sağduyulu, doğru ve Tanrı yoluna yaraşır bir yaşam sürebilmemiz için bizi eğitiyor. Bu arada, mübarek ümidimizin gerçekleşmesini, ulu Tanrı ve Kurtarıcımız İsa Mesih’in yücelik içinde gelmesini bekliyoruz” (Tit. 2, 11-13). Allah’a şükredip, ilk gelişten nasıl söz ettiğini görüyor musun? İkincisinin de bekle­diğimizin olduğunu açıklıyor.

İlan ettiğimiz inanç budur: gökyüzüne çıkan ve Baba’nın sağında oturan Mesih’e inanmak. Yaşayanları ve ölüleri yargılamak için şan içinde gelecektir ve saltanatının sonu olmayacaktır.

Şu halde gelecektir. Rabbimiz İsa Mesih göklerden gelecektir. Ya­ratılan dünyanın sonunda, son günde şanla gelecektir. O zaman bu dünyanın sonu ve yeni bir dünyanın doğuşu olacaktır.

 Kaynak: Meryemana.net

 

Mesih’in ikinci gelişi

Aziz Kudüslü Kirillos’un Kateşezlerinden