/ Konuşmalar, aziz pederlerin sesi / Alçakgönüllü olalım

Alçakgönüllü olalım

 

Alçakgönüllü olalım

 

Romalı Klemens’in Korintlilere Mektup Üstüne

Alçakgönüllü olalım, kardeşlerim; kibirlilik veya kendini beğenmişlik duygularından vazgeçelim; saçma öfkeden uzak kalalım ve Kutsal Kitap’ta Kutsal Ruh’un söylediklerini uygulayalım: Hikmetli adam hikmeti ile övünmesin ve yiğit kendi gücü ile övünmesin, zengin adam zenginliği ile övünmesin.

Sevgili kardeşlerim, Tanrı’nın bağışları ne denli şahane ve değerlidirler! Ölümsüzlükte yaşam, adalette görkem, özgürlükte gerçek, güvenle inanç, azizlikte kendine sahiplik: tüm bunlar aklımızın erişebileceği şekilde verilmiştir.

Ya O’nu bekleyenler için hazırlanmış olan iyilikler neler olacaktır? Sayısını ve güzelliğini yalnızca yüzyılların Yaratıcısı ve Babası en üstün Aziz bilir. Bizler ise sözü verilen bağışlara katılabilmek için O’nu bekleyenlerin arasında bulunabilmek için elimizden geleni yapıyoruz.

Sevgili kardeşlerim, bu nasıl olacaktır? Aklımız, inancımızın aracılığı ile, Tanrı’da sağlamsa, O’nun tarafından kabul edilebilmeyi ve O’na hoş olanı çabuklukla ararsak, aziz isteğine uygun olanı yaparsak, gerçek yolunu izlersek, yani her çeşit haksızlıktan, kötülükten, cimrilikten, kavgadan, şeytanlık ve aldatmadan uzak kalırsak olacaktır.

Sevgili kardeşlerim, kurtuluşumuz, fedakarlığımızın aracısı, güçsüzlüğümüzün savunucusu ve yardımcısı İsa Mesih’i bulacağımız yol budur. Aracılığı ile göklerin yüksekliğine bakabiliriz, aracılığı ile Tanrı’nın çok arı ve yüce yüzünü görebiliriz, yüreğimizin gözleri O’nun için açılmıştır, çılgın ve karartılmış aklımız O’nun için ışıkta yeniden canlanıyor, Baba O’nun aracılığı ile ölümsüz bilgiyi tatmamızı istemiştir. Tanrı yüceliğinin ışınlanması olduğu için O ne denli üstün bir adı miras aldıysa meleklerden o derece üstün olmuştur (Bkn. İbr. 1, 3-4).

Bunun için, kardeşlerim tüm gücümüzle kusursuz emirleri altında savaşalım. Küçükler olmadan büyükler olamaz ve büyükler olmadan küçükler de olamaz. Birileri diğerlerine karışırlar ve karşılıklı yararlılık bundan kaynaklanır.

Bedenimiz bize örnek olsun. Ayaklar olmadan baş hiç bir işe yaramaz, başsız ayaklar da öyle. Bedenimizin en küçük uzuvları bile tüm bedene gerekli ve yararlıdırlar; hatta hepsi bir arada, tüm beden dayanıklı olabilsin diye, aynı amaçta birleşirler ve buna boyun eğerler.

Bunun için tüm bedenimizin kurtuluşu İsa Mesih’te temin edilsin. Her birimiz kendisine tanınan bağışına uygun olarak karşısındakine boyun eğsin. Güçlü olan güçsüzle ilgilensin, güçlü güçsüz olanı saysın. Zengin yoksulun yardımına yetişsin, yoksul ise yoksulluğuna yardımcı olacak birini bahşettiği için, Tanrı’yı övsün. Bilgili olan bilgisini sözlerle değil de iyiliklerle göstersin; alçakgönüllü olan kendi tanıklığını yapmasın, bunu başkalarına bıraksın. Tüm bunları Tanrı’dan aldığımız için, “her şeyde” O’na şükretmeliyiz. Yüzyıllar boyunca şan O’nun olsun. Amin.

Kaynak: Meryemananet

 

Alçakgönüllü olalı