/ Konuşmalar, aziz pederlerin sesi / İyi çalışmalarınızı görsünler ve Babanızı yüceltsinler

İyi çalışmalarınızı görsünler ve Babanızı yüceltsinler

İyi çalışmalarınızı görsünler ve Babanızı yüceltsinler

 

 

Romalı Klemens’in Korintlilere Mektup Üstüne

Tanrı’nın insanlara takdisinin gizini dikkatlice ve derince düşü­nelim ve ona varan yolların hangileri olduğunu görelim. Başından beri olayları tekrarlayalım.

Hangi nedenle aziz atamız İbrahim takdis edildi? İnanç yoluyla adaleti ve doğruluğu uyguladığı için değil mi? Geleceği bildiği için İshak, güven içinde ve rızası ile kurban yolunu tuttu. Yakup, kardeşi yüzünden alçakgönüllülük ile toprağını terk etti ve Laban’ a gidip ona hizmet etti ve İsrail’in on iki asası ona verildi.

Şimdi biri kalkıp da içtenlikli bir vicdanla Tanrı’nın bağışladığı armağanları gözden geçirirse bunların görkemini kabul edecektir. Çünkü Tanrı’nın sunağında hizmet gören tüm kahinler ve Levililer Yakup’tan kaynaklandılar, bedene göre Rab İsa ondan gelmektedir, Yahuda kavminin kralları, prensleri ve kumandanları da öyle. Diğer kavimlerin şanı daha az değildir, çünkü Rab bu şekilde söz veriyor: “Soyun gökteki yıldızlar kadar kalabalık olacaktır” (Tekvin 15,5;22,17; 26,4).

Demek ki tüm bunlar kendilerinden yada yaptıklarından yada uyguladıkları adaletten değil de Tanrı’nın isteği ile şan ve yücelik kazandılar. Bunun içindir ki bizler de, isteği ile Mesih İsa’da çağrılı olarak, yeteneğimiz, bilgimiz, aklımız veya dindarlığımız yada aziz niyetlerle yapmış olduğumuz herhangi başka bir yapıtla değil de, başından beri Tanrı’nın herkesi haklı çıkarttığı inançla haklı çıkartıldık. Yüzyıllar boyunca şan O’nun olsun. Amin.

O zaman ne yapacağız, ey kardeşler? İyilikseverliğimize bir son verip sevgiden vazgeçecek miyiz? Bu tür bir felakete Rab hiçbir zaman izin vermesin ve bizler her tür iyiliği yapmak için acele edelim. Aksine, sevincimizin kaynağı aziz çalışmalarımız olsun. Bunda her yaptığı ile sevinç duyan, her şeyin Yaratıcısını ve Rabbini izleyelim.

Yüce gücü ile gökyüzünü sağlamlaştırdı ve anlaşılmaz bilgeliği ile toprağı düzenledi etrafını kuşatan sulardan ayırdı ve iradesinin emin temelinde sağlamlaştırdı. Bir emri ile yeryüzünde hareket eden hayvanları yaşama çağırdı; aynı şekilde ilk olarak öngördüğü denizde gücü ile orada yaşayan hayvanları kapattı.

Her şeyin üstünde aziz ve çok arı elleri ile imgesinin bir ifadesi olarak üstün ve yüce bir varlık olan insana şekil verdi. Gerçekten Tanrı şöyle dedi: Suretimizde, benzeyişimize göre insan yapalım. Ve Tanrı insanı yarattı, erkek ve kadın olarak yarattı (bk. Tekvin 1, 26-27).

Yaradılışı tamamladıktan sonra onu güzel buldu, takdis etti ve canlılara emretti: “Üretken olun ve çoğalın” (Tekvin 1,28).

Unutmayalım ki tüm doğru olanlar kendilerini iyi uğraşılarla süslediler ve Rabbin kendisi de süslendi ve bundan sevinç duydu. Böyle bir örneğin karşısında hemen isteğine uyalım ve tüm gücümüzle adaletin yapıtlarını gerçekleştirelim.

Kaynak: Meryemananet

 

İyi çalışmalarınızı görsünler ve Babanızı yüceltsinler