/ Konuşmalar, aziz pederlerin sesi / Oruç, rahmet ve dua

Oruç, rahmet ve dua

Oruç, rahmet ve dua

Aziz Altın Ağız’lı Yuhanna’nın kitabından Ruhani Peder Dimyan Yakupoğlu tarafιndan tercüme edilmiştir.

Üç kardeş bizlere tövbe etmemiz için yardım eder, bunlar : Oruç, Rahmet ve Dua’dır. Çünkü bunlar Mesih’teki yeni hayatta üç önemli nokta dır. İmanlılar itiraftan sonra bu üç kutsal kavramda ile birleşir. Yani insan itiraf ve tövbe etmez ise, oruç, rahmet ve dua Rab İsa Mesih’le birleşemez . Rab Mesih kendisi bizzat itirafı yarattı. O Öğrencilerine, kimin günahlarını bağışlarsanız bağışlanacaktır, kimin günahlarını bağışlamazsanız öylece kalacaktır dedi. Sonuçta ; Oruç, rahmet ve dua üç büyük günaha karşı üç büyük silahtır. Bu üç büyük günah; kendini büyük görmek (kibirlilik), paraya ve mala tapmak şehvettir. Bir Hıristiyan oruç tutarak şehvet ile , dua ile para ve mal sevgisine karşı ve hatta gurur , kibirlilik ile de savaşır. Çünkü Tanrı’nın kutsal melekleri onu her türlü kötülükten kurtarır. Söyleyebiliriz ki tövbe etmiş bir Hıristiyan bu üç kutsallık ile, çok kutsal ve yüce Tanrı’ya üçlü bir kurban sunmuş olur. Çünkü Tanrı: “_ Ben kurban değil rahmet isterim..” dedi. İnsan oruç ile bedenini feda eder, dua ile nefsini Tanrı ya sunar ve rahmet ile de maddi hayırlarını sunar. Bu şekilde herşeyin Tanrı’dan gelip Tanrı’ya geri gittiğinden emin olabiliriz. İmanlı, sabırlı Eyüp Peygamberi hatırlayalım, yaşadığı bölgenin en zengin adamı iken, şeytanın tecrübesi ile bütün varlığını kaybetti ve bir çöplükte hayatını sürdürmeye devam etti ama hep Tanrı’ya güvendi ve dualarını eksik etmedi. En sonunda karısı gelip ona: _ Tanrı olsaydı sen bu iman ile bu duruma gelir miydin ? dedi. Oysa imanlı Eyüp: _ Tanrı verdi ve Tanri alır , dedi. Oruç tuttuğumuz zaman daha önce bahsettiğimiz gibi, şeytan lezzetlerimizle savaşır. Yani aklımıza lezzetli ve sevdiğimiz şeyleri getirir. Oruç ile, günah dolu cesedimiz çok yüce Tanrı’nın Ruh’u ile birleşir ve şeytansal tüm etkileri yeneriz ve şeytansal fikirler zihnimizi terk eder. Dilimiz kötü şeylerden arınır, tembellik ve ihmallik yok olur. Oruç cesedi ruha bağlar, zihni aydınlatır, duayı güçlendirir, bizlere tövbe yolunu gösterir, korkuyu tutar ve zihni genişletir. Oruç bencilliği durdurur, Tanrısal korkuyu içimize sindirir, iyi niyetliliğin yolu, Tanrı’ya karşı olan fakirliğimizi zenginleştirir, sabrı büyütür, iyiliği çoğaltır ve kurtuluşun koruyucusudur. Oruç, bizim Tanrı ile en büyük irtibatımızdır. Tanrı Mesih, çarmıha gerilmeden önce 40 gün oruç tutarak şeytanı yendi ve bize oruç tutmanın ne kadar faydalı olduğunu kanıtladı. Tabi ki oruç hedefimiz değildir, sadece bir kurtuluş vesilesidir. Oruç tutmak Kilise’nin kutsal sırlarını ezmek değildir. Oruç tutmak Kilise’nin sırları ve Tanrı ile birleşmektir ve her bir diğerini birbirine bağlar. Oruç tutan insan elinden geldiği kadar dua etmesi ve kilise ayinlerine katılması gerekir. Aziz Altın Ağızlı Yuhanna, orucun çok kutsal olduğunu ve sadece yemeklerden uzak kalmak olmadığını, ancak günahlardan uzaklaşmak olduğunu söyler. Aynı zamanda Aziz Büyük Basilyos: _ Gerçek oruç kötülükten uzaklaşmaktır , demiştir.

Tanrı bizimle olsun, Amin.

Oruç, rahmet ve dua