/ Ayinler, dualar / Tüm günün ve gece töreninin açılış duası

Tüm günün ve gece töreninin açılış duası

Tüm günün ve gece töreninin açılış duası

Uykudan kalkıp yataktan çıkınca adanmışlıkla ve Tanrı korkusuyla ayakta durup şöyle söyle:

Baba’nın ve Oğul’un ve Kutsal Ruh’un adıyla, Âmin

Kutsal Tanrı, Kutsal Erkli, Kutsal Ölümsüz; bize merhamet eyle (3 kez).

Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun, şimdi ve her zaman ve sonsuza kadar. Âmin.

Tümüyle kutsal Üçlü Birlik, bize merhamet eyle. Efendi, suçlarımızı bağışla. Kutsal Olan, adın uğruna bizi ziyaret et ve hastalıklarımızı iyileştir. Rab, merhamet eyle (3 kez).

Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun, şimdi ve her zaman ve sonsuza kadar. Âmin.

Göklerdeki Babamız, adın kutsal kılınsın. Krallığın gelsin. Göklerde olduğu gibi, yeryüzünde de Senin isteğin olsun. Günlük ekmeğimizi bugün de bize ver. Bize kötülük edenleri bağışladığımız gibi, Sen de bağışla suçlarımızı. Günah ile ayartılmamıza izin verme ve kötülükten bizi kurtar.

Çünkü krallık, kudret ve yücelik Senindir: Baba’nın, Oğul’un ve Kutsal Ruh’un; şimdi ve sürekli ve sonsuzlara kadar. Âmin

Sonra Üçlü Birliğe aşağıdaki İlahiler söylenir, Ton 1.

Uykudan kalkınca Senin huzurunda yere kapanıyoruz ey iyi Olan ve Meleklerin ilahileriyle Sana sesleniyoruz ey Kudretli Olan: Kutsal, Kutsal, Kutsalsın Sen ey Tanrı: Tanrıdoğuran aracılığıyla bize merhamet et.

Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun Ton 2.

Beni yatağımdan ve uykudan kaldırdın Rab; Sana övgüler söylemek için zihnimi aydınlat ve kalbimle dudaklarımı aç ey Kutsal Üçlü Birlik: Kutsal, Kutsal, Kutsalsın Sen ey Tanrı: Tanrıdoğuran aracılığıyla bize merhamet et.

Şimdi ve her zaman ve sonsuza kadar Âmin

Ton 3.

Yargıç aniden gelecek ve her bir kimsenin yaptıkları açığa çıkarılacak; ancak gecenin ortasında Sana korkuyla seslenelim: Kutsal, Kutsal, Kutsalsın Sen ey Tanrı: Tanrıdoğuran aracılığıyla bize merhamet et.

Rab, merhamet eyle (x12), ve bu dualar.

Şükran ve Aracılık Duası

Uykudan uyanmış olarak Sana şükrediyorum ey Kutsal Üçlü Birlik; çünkü bir aylak ve günahkâr olan bana yüce iyiliğin ve sabrın sayesinde öfkelenmedin ve beni suçlarım nedeniyle yok etmedin. Ancak insanlığa olan her zamanki sevgini gösterdin ve ümitsizlik içinde yatan beni şafaktan önce kalkıp Senin kudretini yüceltmem için harekete geçirdin. Ve şimdi de Sözlerin üzerinde düşünmem, emirlerini anlayıp isteğini yerine getirmem, kalpten gelen ikrarla Sana ilahiler söyleyip Senin tamamen kutsal adını; Baba’nın, Oğul’un ve Kutsal Ruh’un adını ilahilerle övmem için zihnimin gözlerini aydınlat ve ağzımı aç. Âmin.

Bir Başka Dua

Yücelik olsun Sana ey Kral, her şeye gücü yeten Tanrı; çünkü bir günahkâr ve değersiz olan benim uykudan kalkıp kutsal evine girmeme tanrısal takdirin ve insanlığa olan sevgin sayesinde izin verdin. Rab, kutsal ve ruhsal Güçlerinin seslerini kabul ettiğin gibi yakarışımın sesini de kabul et ve benim kirli dudaklarımdan pak bir kalp ve alçakgönüllülük ruhuyla Sana övgü sunulmasından hoşnut ol ki ben de ruhumun parlak kandiliyle bilge erdenlerin arkadaşı olabileyim ve Baba ve Ruh ile yüceltilmiş olan Seni, Söz Tanrı’yı, yüceltebileyim, Âmin.

 

Tüm günün ve gece töreninin açılış duası