/ Konuşmalar, aziz pederlerin sesi / Allah’ı görecek miyiz? Nissalı Gregorius’un Vaazlardan

Allah’ı görecek miyiz? Nissalı Gregorius’un Vaazlardan

Allah’ı görecek miyiz? Nissalı Gregorius’un Vaazlardan

 

Ey Allah zenginliğinin, bilgeliğinin ve biliminin derinliği! Yargıları ne denli anlaşılmaz ve yolları erişilmez!

Yüksek bir dağın tepesinden aşağıdaki derin ve ölçülmez bir denize bakanların başına gelenler, Rabbin sözlerinin yüksekliğinden, bazı kavramların derinliğine baktığımda benim aklıma da oluyor.

Birçok sahil yerlerinde denize bakan tarafta, adeta ikiye ayrılmış ve tepesinden eteklerine kadar aşındırılmış bir dağ görülebilir. En yüksek tarafında denizin derinliklerine bakan bir doruk bulunur. İşte, o baş döndürücü yükseklikten aşağıdaki akıl ermez uçuruma gözlerini dikenin izlenimi, benim Rabbin “Ne mutlu yüreği temiz olanlara! Onlar Allah’ı görecekler” (Mt. 5.8) diyen gizemli sözünün yüceliğinden gözlerimi aşağılara çevirdiğimde duyduğumun aynısıdır.

Burada Allah yüreklerini arındırmış olanları gözlemine sunulmuştur. Oysa Aziz Yuhanna’ nın doğruladığı gibi, “Allah’ı hiçbir zaman hiç kimse görmemiştir” (Yu. 1, 18). Yüce zekası ile Pavlus bunu tasdik edip ekliyor “Hiçbir insanın görmediği ve göremeyeceği Allah” (1. Tim. 6, 16). Kendiliğinde zekamızın kavramlarına hiçbir destek ve dayanak sunmayan o düz, aşındırılmış ve sarp kayalık budur işte. Musa da doğrulamalarında ona erişilmez demiştir; öyle ki aklımız tepeye varabilmek ve bir şeye tutunmak için ne denli gayret sarf etse de ulaşamaz. Kayamızı tam kesen bir deyiş vardır: Allah’ın yüzünü göremezsin. Çünkü insan O’nu görüp de yaşayamaz (bak. Çıkış 33,20).

Bu söylevde ele alınan konuların derinliğine eğilen aklımızın geçirdiği baş dönmesini şimdi anlayabiliyor musun?

Fakat Allah’ı görmek, sonsuz yaşam anlamındadır. Allah yaşam ise, Allah’ı görmeyen yaşamı görmez.

Ne gibi zorluklarla karşılaşıyor insanları umudu?

Boğulmak üzere olan Petrus’ a yaptığı gibi, Rab sallanan yürekleri yüceltir ve destekler. Onu sağlam ve dayanıklı bir zeminmiş gibi denizde ayağa dikti.

Bu kurguların uçurumunda sallandığımızda, Kelam’ın eli bize yaklaşırsa, zekamıza konuşursa ve olayları gerçek anlamını bize gösterirse, o zaman endişeden kurtulup, yolunu izleyeceğiz. Yeter ki, yüreğimiz temiz olsun. Nitekim: “Ne mutlu yüreği temiz olanlara! Onlar Allah’ı görecekler” diyor.

Kaynak: Meryemana.net

 

Allah’ı görecek miyiz? Nissalı Gregorius’un Vaazlardan