/ Konuşmalar, aziz pederlerin sesi / İsa Mesih’in dirilişi

İsa Mesih’in dirilişi

İsa Mesih’in dirilişi

 

Mezarın girişindeki taş yana yuvarlanmadı, (mezarın girişinde bulunan) mühürler kırılmadı ancak İsa Mesih ölülerden dirildi ve mezardan “Mühürleri bozmayarak” çıktı.

Benzer şekilde Bakire Meryem’den doğdu çünkü Meryem Annemiz, Kilise topluluğunun terennüm ettiği gibi, doğumda bakireliğini muhâfaza etmiştir

Ve bir süre sonra Elçilerin bulundukları yerin kapıları kapalıyken  içeriye girdiği gibi inançlıların bedeniden özgürce ve görünmeksizin geçerek ruhlarına yerleşir.

Herkesin evine aynı şekilde girer. Duvarlar ve kilitli kapılar O’na engel olamaz.

Kronstadtlı Aziz Yuhanna “Mesih’ teki hayatım”

 

İsa Mesih’in dirilişi