/ Konuşmalar, aziz pederlerin sesi / Tek bir Bedeniz

Tek bir Bedeniz

Tek bir Bedeniz

 

                                                  

İskenderiyeli Kirillos Aziz Yuhanna’ nın İncil’i Üstüne

 

Durumumuzun benzerliğinden, merhametteki ilişkimizden, Mesih’in kutsal etinde birleşmemizden ve tek Kutsal Ruh’a katılmamızdan dolayı hepimiz tek bir bedeniz.

Aziz Pavlus’ a göre Mesih’in kutsal insanlığına katıldığımızda O’ nunla tek bir vücut oluşturmaktayız. Bu sevgi gizini şu şekilde sunmaktadır: “Bu sır eski çağların insanlarına bildirilmedi. Şimdiyse Mesih’in kutsal elçilerine ve peygamberlerine Ruh aracılığıyla açıklanmış bulunuyor. Şöyle ki, diğer uluslar da mirasa ortaktır, aynı bedenin üyeleridir ve Müjde aracılığıyla Mesih İsa’da vaade ortaktırlar” (Efe. 3, 5-6). Hepimiz aramızda İsa’da tek bir vücudun uzuvlarıysak, hatta salt aramızda değil, fakat eti sayesinde aramızda olanla da öyleysek, açıktır ki hepimiz, gerek aramızda gerekse İsa’da tek bir bedeniz. Çünkü Mesih aynı zamanda Allah ve insan olduğundan, birlik bağıdır.

Aynı uslamlamayı izlerken, tinsel bağlılık konusunda, hepimizin tek ve benzer bir Kutsal Ruh’u aldığımızdan bir bakıma hem aramızda hem de Allah ile bağlıyız. Nitekim her ne kadar teker teker kalabalıksak da ve Mesih her birimizde Baba’nın ve kendi Ruhunu bulunduruyorsa da yine de Ruh tek ve ayrılmazdır. Varolması ve eylemi ile aralarında ayrı ve ayrılmış olanları birimde birleştiriyor. Herkesten kendiliği içinde tek ve benzer bir şey yapıyor.

Mesih’teki kutsal insanlığın gücü içinde bulundukları benzer gövdeyi kılıyor. İnanıyorum ki, aynı şekilde herkesin içinde olan Allah’ın tek ve ayrılmaz Ruh’u herkesi tinsel birliğe götürmektedir. Bu yüzdendir ki Aziz Pavlus bizi yeniden öğütlüyor: sevgi ile birbirinizi karşılıklı destekleyin, barış bağı ruhun birliğini korumaya çalışın. Tek bir vücut, tek bir ruh, nasıl ki çağrıldığınız umut, yanı Tanrı takdiri tektir; bir tek Rab, bir tek inanç, bir tek vaftiz. Herkesin Babası olan, herkesin üstünden olan, herkesin aracılığı ile hareket eden ve hepimizde varolan bir Allah (bk. Efe. 4,2.6). Gerçekten içimizde tek bir Ruh varken herkesin tek Babası olan bir Allah, Oğlu’nun vasıtasıyla içimizde olacaktır. Kutsal Ruh onunla katılıma bulunanları hem kendi ile hem de aralarında birleştirmektedir. Pek açıktır ki, hepimiz Ruh’a katılmaktayız. Gerçekten hayvansal yaşamı terk edip Ruh’un yasalarına itaat etmekteyiz. Böylece yaşamımızı terk ediyoruz, Kutsal Ruh ile birleşiyoruz, O’na benzer göksel bir uygunluk elde ediyoruz ve, bir bakıma, başka bir doğaya dönüştürülmüş oluyoruz. Bu yüzdendir ki salt insan değil de Tanrı’nın oğullan ve göksel insan adlarını da alıyoruz. Yani tanrısal doğaya katılmış oluyoruz.

Hepimiz Baba’da, Oğul’da ve Kutsal Ruh’ta tek bir şeyiz: tek bir şey, diyorum, durumun özdeşlemesinden, merhametteki uyumdan, Mesih’in kutsal etinde birleşmeden ve tek Kutsal Ruh’un katılışından dolayı.

 

Kaynak: Meryemana.net

 

Tek bir Bedeniz