/ Azizlerimizin hayat hikayeleri / 3 Kasım. Kutsal Şehitler Akepsimas, Yusuf ve Aitalas

3 Kasım. Kutsal Şehitler Akepsimas, Yusuf ve Aitalas

3 Kasım. Kutsal Şehitler Akepsimas, Yusuf ve Aitalas  

Kutsal Şehitler Akepsimas, Yusuf ve Aitalas ve Lidyalı kutsal Yüce Şehit Yorgos’un kilisesinin adanması veya bedeninin yatırılması Akepsimas ve arkadaşları 330 senesinde Perslerin ikinci kralı Savoriyos ve Saporiyos yönetiminde şehit edildiler.

Kilisenin adanması Büyük Konstantin döneminde gerçekleşti.

 

Apolytikion: Kutsal Yorgos. Ton 4.

Ey Galip ve yüce şehit Yorgos; tutsaklara özgürlük verici, yoksulu koruyucu, hastaları iyileştirici, kralların galibi olarak, Mesih Tanrı’ya dualarla aracılık et ki ruhlarımız kurtulsun.

Şehitler. Ton 4.

Senin Şehitlerin, ey Rab, Tanrımız olan Senden mücadeleleri sayesinde çürümezlik tacını kazandılar; çünkü Senin kudretinle zorbaları yok ettiler ve iblislerin cılız küstahlığını paramparça ettiler: onların dualarıyla, ey Mesih Tanrı, ruhlarımızı kurtar.

Kontakia: Şehitler. Ton 2.

Tamamen kutlu, bilge Şehit; lekesiz biçimde tanrısal gizemlere rehberlik ettin ve kabul edilir bir kurban oldun; çünkü arkadaşın galiplerle birlikte Mesih’in kâsesinden görkemli bir şekilde içtin; hepimiz için dualarla aracılık edersin.

Aziz Yorgos. Ton 8.

Biz inanlılar sığınmak için senin zafer kazanan ve hızlı yardımına koşuyoruz ve yalvarıyoruz: sana ilahi söyleyenler senin aracılığınla, ey Mesih’in Zafercisi, düşmanın tuzaklarından ve her tür tehlikeyle hastalıktan kurtulsunlar ki sana şöyle diyelim: Selam şehit Yorgos!

 

Kutsal Şehitler Akepsimas, Yusuf ve Aitalas