/ Kutsal Kitap / Luka’nın tarihsel kesinliliği: Sergius Paulus yazıtlatı

Luka’nın tarihsel kesinliliği: Sergius Paulus yazıtlatı

 Luka’nın tarihsel kesinliliği: Sergius Paulus yazıtlatı

     Luka’nın tarihsel kesinliliğini teyit eden bir başka keşif, bir değil, iki değil, tam üç kez farklı yerlerde ortaya çıkan Sergius Paulus yazıtlarıdır. Elçilerin İşleri 13:6-12 Pavlus’un, Barnaba ve Markos’la birlikte Kıbrıs’a ziyaritinden bahseder. Burada Vali Sergius Paulus ile karşılaşırlar. Sergius Hristiyanlık mesajı ile ilgilenir fakat Elimas adındaki büyücü Sergius’un aklını çelmeye çalışır. Pavlus Elimas’a lanet okur ve Elimas kör olur. Bu olay karşısında hayrete düşen Vali iman eder.

     1877’de Kıbrıs Pafos’da Sergius Paulus’un Vali ünvanını teyitleyen birinci yazı ortaya çıkar. 10 sene sonra bu sefer Roma’da M.S. 47 tarihli ikinci bir yazıtta ismi Tiber nehri ve Roma su işleri bakanı olarak verilir. Görünüşe bakılırsa Kıbrıs’da ki 3 senelik valilik döneminden sonra Roma şehrine bu yeni görevi için atanmıştı. Üçüncü bir yazıt ise Sergius’un memleketi Pisidia Antakyası, yani Isparta bölgesinde bulunan Yarvaç kentindedir. Burada Sergius’un ailesi büyük arazilere sahipti. Bugün Sergius Paulus’un adı geçen üçüncü yazıt Yalvaç Müzesinde sergilenmektedir. Elçilerin İşleri 13:13-14’e göre Kıbrıs ziyaretinden hemen sonra Pavlus ve Barnaba Pisidya Antakyasına giderler. Bir çok Kutsak Kitap uzmanına göre Sergius iman ettikten sonra ricada bulunup Pavlus ve Barnaba’yı kendi ailesini ziyaret etmeleri için istekte bulunduğunu düşünmektedir.

 

Luka’nın tarihsel kesinliliği: Sergius Paulus yazıtlatı