/ Azizlerimizin hayat hikayeleri / 28 Mayιs Selanik Şehidi azize Helikonis

28 Mayιs Selanik Şehidi azize Helikonis

28 Mayιs Selanik Şehidi azize Helikonis

 

Anma günü 28 Mayıs

Kutsal Şehit Helikonis 3. yüzyılda Selanik’te yaşamış ve Korint’te şehit olmuş bir azizedir. Hıristiyanların zulme uğradığı sırada Korint şehrine gitti ve orada paganları putlara tapmayı bırakıp onun yerine tek gerçek Tanrı’ya, Evrenin Yaratıcısı’na iman etmeye çağırdı. Bunun üzerine tutuklanıp Vali Perinus’un huzuruna çıkarıldı. Azizeyi gerek dalkavukluk gerekse tehdit ederek putlara kurban vermeye zorlayan valinin çabaları sonuçsuz kaldı. Günah çağrısına uymayan kutsal şehit işkencelere maruz kaldı, ama her seferinde korkusuzca dayandı. Onu kızgın bir fırına koydular, ama içinden zarar görmeden çıktı; çünkü Rab’bin bir meleği alevleri etkisiz kıldı. Azizenin büyücü olduğuna kanaat getiren vali yeni işkenceler uygulattı. Önce kafa derisini yüzdüler, sonra başını ve bağrını yaktılar. İşkenceye ara verdikleri bir sırada azizeyi putlara kurban sunmaya tekrar zorladılar, hatta bunu yaparsa rahibelik payesi vermeye söz verdiler. Azize kabul etmiş gibi göründü ve pagan rahipleri tarafından borazan ve davul sesleri eşliğinde pagan tapınağına götürüldü. İsteği üzerine tapınakta yalnız bırakılan azize, Rab’bin lütfuyla birden inanılmaz bir güç kazandı ve bu sayede oradaki bütün putları yıkıp parçaladı. Pagan rahipleri tapınağa girip tahribatı görünce daha bir öfkelendiler ve bağırarak kutsal bakireye lanet okudular: “Büyücüyü öldürün!” Azizeyi dövdükten sonra onu beş gün boyunca hapse attılar. Kurtarıcı Mesih ve Başmelek Mikail ile Cebrail hapiste azizeye göründü ve onun yaralarını iyileştirdi. Derken azize vahşi hayvanlara atılmak üzere hapisten çıkarıldı. Üç tane aç aslanı üstüne saldılar ama hayvanlar uysal bir hâlde azizeye yaklaşıp ayaklarının önüne uzandı. Gözlerini kan bürümüş güruh öfkeyle bir ağızdan haykırdı: “Büyücüye ölüm!” Tam o sırada aslanlar arenadan çıkıp korkuyla kaçışan insanlara saldırdı. Artık ne yapacağını bilemeyen vali, Azize Helikonis’in boynunun vurulmasını emretti. Azize bu cezayı sevinçle karşıladı ve ölüme giderken onu cennete çağıran bir ses duydu. Kutsal şehidin bedeni Hıristiyanlar tarafından saygıyla gömüldü.

Kaynak:
http://oca.org/saints/lives/2014/05/28/101556-martyr-heliconis-of-thessalonica

 

28 Mayιs Selanik Şehidi azize Helikonis