/ Kutsal Mekanlar / Mersin Başmelekler Mihail ve Cebrail Ortodoks Kilisesi

Mersin Başmelekler Mihail ve Cebrail Ortodoks Kilisesi

Arnavutköy Taksiarhis Rum Ortodoks Kilisesi

Mersin Başmelekler Mihail ve Cebrail Ortodoks Kilisesi
Osmanlı idaresi, 1840’lı yıllara kadar imparatorluk sınırları içindeki tüm Hıristiyan Ortodoksları “Rum” olarak adlandırıyordu. 
Mersin ve Tarsus’a 19. yüzyıl ortalarından itibaren Mısır, Lübnan ve Suriye’den Ortodoks Araplar gelmiş, yüzyılın sonlarında kentte 195 Arap Ortodoks ailenin yaşadığı belirlenebilmiştir. Kiremithane mahallesinde yaşayan Arap Ortodokslar genellikle pamuk ve deniz ticareti ile ilgilenmekteydiler.
Baş melekler Mihael ve Gabriel’e (Cebrail) ithaf edilen kilisenin 1870 yılında Mersin’e ilk gelen ailelerden olan Nadir ailesinden Dimitri ve Tannus Nadir tarafından bağışlanan arsa üzerine yapıldığı bilinmektedir.

ibadethane özelliğini taşıyan en eski kilisedir. Daha önceleri mevcut olan çan kulesi yıkılmış olsada sonra yeniden yaptırılmıştır. Atatürk caddesinin Vali Tevfik Sırrı Gür zamnında genişletilmesi sırasında bahçesinin bir kısmı caddeye dahil edilmiştir. Yunanca bir kitabede kilisenin adının Mihail Arhangelos olduğu yazmaktadır.

http://360mersin.com/aziz-mihail-ve-cebrail-ortodoks-kilisesi,76/

 

Mersin Başmelekler Mihail ve Cebrail Ortodoks Kilisesi