/ Bayramlar - yortular - kutlamalar / 14 Eylül Kutsal Haçın tarihi

14 Eylül Kutsal Haçın tarihi

 

 

(Peygamber İbrahimden Mesihin Çarmıha gerilmesine kadar tarihi, Haç’ın ağaçı ve tahtası)

Eskiden gelen geleneğe göre, Kutsal Haçın tarih öncesi gelmesi söyleyenlere göre şöyledir: İbrahim’e gelen üç konuk melekler gelirler (Kutsal Ruh) Yaratılış: 18 – 1,15 İbrahim onlara ziyafet verdikten sonra, ordan ayrılmadan önce ellerindeki sopaları unutmuş gibi yaparak sopaları orda bırakırlar. Sara bu sopaları ateşte kullanmak için ateşe atar, fakat sopalardan duman çıkarmalarına rağmen bir türlü yanmazlar, aksine buhur gibi hoş kokulu mis kokular çıkar. İbrahim bunları toplar ve bunları Tanrı’nın bir hediyesi olarak saklar. Sodomda olanlardan sonra Lut iki kızını alarak mağarada yaşamaya başlarlar, Yaratılış: 19 – 30, 38 Lut, istenmeden işlediği günahı amcası İbrahim’e gelerek itiraf etmek ister, ve ona Tanrı’nın onu afetmesi için dua etmesi için yalvarır, Lut bu günahı için gece gündüz dua eder. İbrahim ona “Bu üç sopaları al ve sana göstereceğim yere dik, ve Ürdün Nehri’nden su getirip bunları sula, eğer filizlenir ve yaprak çıkarırlarsa demek ki Tanrı senin günahlarını bağışlamıştır.” der. Lut, sopaları alır ve onları gösterilen yere diker, sonra da birgünlük yol yaparak Ürdün Nehri’nden su getirmeye çalışır. Zavallı Lut onu denemek için yolda onu hep şeytan bir çeşit zavallı, yoksul ve hasta olan kişilerin şeklini alarak, ondan içmek için su isterler. Lut ‘ta onlara acıyarak hiç düşünmeden içmek için suyunu verir. Fakat sopaları diktiği yere suyla bir türlü yetişemiyordu. Ama bir gün Tanrı ona acıyarak onun karşısına şeytanın çıkmasına izin vermez. Ve böylece Lut üç sopayı beraber bir delikte diktiği gibi sular ve hemen yaprak çıkarmaya başlarlar. Sopalar birbirlerine dolanarak bir agaçmış gibi gövdeleri büyüyerek kocaman bir ağaç olurlar, bunların deyişik ağaçlar olduğunu anlamak için ancak yukarı bakarak ve yapraklarını görerek ayırabiliniyordu. Ağaçlar, Çam, Köknar ve Selvi ağaçlarıdır.
“Lübnan’nın görkemi olan Çam Köknar ve Selvi ağaçları,
Tapınağımı süslemek için hep birlikte sana taşınacak. Ayak bastığım yeri görkemli kılacağım.” Yeşaya : 60 – 13

Yüzyıllar sonra Kral Süleyman bu kocaman ağacı görünce, bunu yaptığı Tapınağa kullanılması için kesilmesini emreder.
Ağaç kesildikten sonra tahtaların koyulacak yerin defalarca ölçülmesine rağmen bir türlü ölçülen yere yakışmıyordu. Böylece tahtaları gereksiz olarak onları oranın çöplük olan yere atarak, ve tahtaların lanetli olduklarına inanarak atarlar. (1015 – 975 MÖ )

Bu tahta yinede yüzyıllar sonra Mesih elle verilince ve Çarmıha asılmasıyla cuma günü olduğu için, Yahudilerin cumartesi gününde birşey yapmadıkları için Mesih’i Çarmıha asmak için acele ediyorlardı, çünkü cuma akşamından sonra bunu yapmamış olurlarsa o zaman Mesih’i serbest bırakmak zorunda kalırlar.
Böylece Kayafa’nın emriyle çöplükte atılan ve yüzyıllarca lanetli ve gereksiz olan o tahtayı getirmelerini emreder. İşte Yahudilerin sandığı bu lanetli tahtanın üstünde bizim günahlarımız için, günahsız olan Tanrı Rab İsa Mesih buna Çarmıha gerildi.
Yahudiler için bu lanetli tahta parçası, oysa bizim için en önemli, en bereketli, en kutsaldır. Bu Kutsal tahta parçası bizim kuruluşumuzun sebebi ve sonsuza dek yaşamak için cennete gitmek için yolumuzu açtı.
Haç bizim yeryüzünden gökyüzüne çıkmak için aramızdaki merdivendir. Haç bizim boynumuza gururla bizleri korumak için taktığımız ve her defasında üstümüzde ve her hangi yaptığımız işlerle ve başka şeylerle Haç işaretini yaptığımız da ve şeytanın bunu gördüğünde yok olmasına ve kötülüğünden yanıp gidmesine sebeb olmuştur. Kutsal Haçımız, Kilisenin en değerlisi onsuz hiç birşey olmaz, Haç olmadan hiç birşey kutsanmaz, Ayin olmaz, ve kilisenin gizemlerinden sırlarından hiç biri olmaz. Şeytanın korkusu olan Haç, iblisin titriyerek kaybolduğunu sebeb olmuştur, biz hristiyanların kötülükten korunmak için, boynumuza giydiğimiz, üstümüzde, yatınca, uyanınca, yemekten önce ve sonra, dışarı çıkınca, içeri girince, kapı, pencere, dolap açınca, yemek yapınca, ve her hangi birşeyler yaptığımızda Haç işaretini yapmadan gününüzü başlamayın ki herşey ters gitmesin, çünkü Haç hristiyanların koruyucudur ve kötünün düşmanıdır.

 

Kaynak: Antakya Patrikhanesi

 

 

14 Eylül Kutsal Haçın tarihi