/ Kutsalların Kutsalı / 8 Eylül Pek Kutsal Validemiz, Tanrıdoğuran’ın doğumu

8 Eylül Pek Kutsal Validemiz, Tanrıdoğuran’ın doğumu

8 Eylül Pek Kutsal Validemiz, Tanrıdoğuran’ın doğumu

(Meryem Ana’nın doğumu Kutsal Kitapta ele alınmamıştır. Kilisemizin Kutsal Geleneğinden ve Sinaksarion Kitabından edinen bilgiler esas alınır.)
Meryem Anamızın, anne babası Aziz Yοakim ve Azize Anna Aşağı Celile bölgesinde Nasıra (Nazareth) kentinde yaşıyorlardı. Sürekli dua etmelerine rağmen çocukları olmuyordu. Tanrı’ya üzüntüyle ağlıyarak ve yalvararak onlara çocuk vermeleri için hep dua ederlerdi. Çünkü eski zamanlarda çocuksuz bir çifti uğursuz sayarlardı. Hatta günün birinde Yoakim tapınağa sunu vermek istemesine karşın dönemin baş rahibi tarafından tapınaktan uzaklaştırılmıştı. Yoakim, utancından ötürü karısıyla beraber kırsal kesime taşınmıştı.
Her ne kadar inançlı kalsalar da, dualarına bir türlü yanıt gelmemişti.
Bu çift dualarında Tanrı’ya eğer onlara çocuk verirse, çocuğu üç yaşına gelince, O’na adayacaklarına söz vermişlerdi, Tanrı elbette onların dualarını işitiyordu, fakat bu istediklerini onlara çok geç ve ileri yaşta verecekti. Yıllar sonra bir melek göründü ve müjdeyi çifte ulaştırdı. Onlara tüm ulusların tanıyacağı bir kız çocuk nasip olmuştu. Azize Anna’nın kısırlığı çözüldü, Tanrı geç de olsa sonunda bu aileye çocuk verecekti.
Nihayet Tanrı onların dualarını duymuştu ve onlara bir kız çocuğu vermişti. Tanrı her zaman dualarımızı işitir, ve zamanı gelince cevap verir.

Troparyon (Dördüncü makam)

Ey Tanrı validesi, doğumun bütün dünyaya sevinci müjdeledi. Çünkü adaletin güneşi olan Mesih senden doğdu. Ve bereketi bağışladı, ölümü iptal etti ve bize ebedi hayatı verdi.

Kondak (Dötdüncü Makam)

Kutsal doğumunla ey temiz Meryem, Yovakim ve Anna fakirliğin ayıbından kurtuldu, Adem ve Havva ölümün fesadından kurtarıldı. Üzüntülerinden arınan müminler bu kutsal günü “Kısır olan kadın, hayatımızın gıdası olan Tanrı validesini doğurdu” sesleriyle kutluyor.

İkonanın Açıklaması

Kilise geleneklerine göre, Tanrı validesi, Yovakim ve Anna adında yaşlı ve kısır olan bir ebeveynden doğdu. Eski Ahit anlayışına göre Kısırlık ayıp sayılırdı. Bir yönden günahla bağlantılı olan bu durum, diğer yönden de onların neslinden bir kurtarıcının doğması nimetinden mahrum edilirlerdi. Gelenekler bize, Allah’ın meleğini, Yovakim ve Anna’ya gönderdiğini ve Allah’ın bu ayıbı onlar üzerinden, Meryem Ana’yı doğurmalarıyla sileceğini müjdelediğini bildirir.

Azize Anna : İkonada merkezi bir yer işgal eder. Sağ elini bebeğe doğru uzatmış ve etrafında doğuma yardımcı olan hizmetkarlar ile görünüyor

Aziz Yovakim : İkonaya bakan açısından sağ tarafta görünmektedir. bebeğe bakmakta ve sağ elini bebeğe doğru hareket ettiriyor.

Bebek : İkona, küçük Meryem’in, bu yortu da esas şahsiyet olduğuna dikkatleri çekiyor. Zira bu olay, İsa Mesih’in dünya’ya girişini hazırladığı için kutsal tarihte önemli bir adımdır.

 

 

 

 

 

 

 

 

8 Eylül Pek Kutsal Validemiz, Tanrıdoğuran’ın doğumu