/ Makaleler / İsa’yı ziyaret eden Yıldızbilimcileri kim?

İsa’yı ziyaret eden Yıldızbilimcileri kim?

 

İsa’yı ziyaret eden Yıldızbilimcileri kim?

İsa’yı ziyaret eden Yıldızbilimcileri kim?

 Kaynak:Kutsal Kitap ve Arkeoloji

’’İsa’nın Kral Hirodes devrinde Yahudiye’nin Beytlehem Kenti’nde doğmasından sonra bazı yıldızbilimciler doğudan Yeruşalim’e gelip şöyle dediler: “Yahudiler’in Kralı olarak doğan çocuk nerede? Doğuda O’nun yıldızını gördük ve O’na tapınmaya geldik.” (Matta 2:1-2)

Kutsal Kitap’ta Doğudan gelen yıldızbilimcilerden bahsetmektedir. Çoğu kişi İsrail’in doğusunu Pers veya Babil toprakları olarak algılar (günümüzün Irak ve İranı). Ama antik dünyada ve İsrail’in dünya görüşünde Pers ve Babil coğrafi olarak İsrail’in Doğusu değil Kuzeyi olarak algılanmaktaydı çünkü bu topraklara giden yol kuzeyden başlardı! Örneğin Yeremya 50:2-3’te Pers imparatoluğu Kuzey’den gelen güç olarak bahsedilmesi gibi. Antik İsrail’in coğrafi bakış açısından Kuzey ile; Pers ve Babil toprakları; Güney ile, Mısır; Batı ile, Akdeniz dünyası; Dogu ile, Şeria Irmağının doğusundan Arabistan yarımadasına uzanan yol kastedilirdi! Yani yıldızbilimciler Araptı! Bu veriyi doğrulayan ipuçlar yıldızbilimcilerin İsa’ya sunduğu hediyerlerde de gözükmektedir: Altın, mür, ve buhur.

Kutsal Kitab’a göre (bkz. 1.Karallar 9:28, 10:2, Eyüp 28:16) altın üreten merkezler sırasıyla Arabistan (Kuzey Bölge), Saba (Yemen) ve Opfirdir (Arabistan Doğu Bölgesi). İsa’nın döneminde Mür ve Buhur ise sadece Güney Arap yarımadasında (Yemen’de) bulunan ağaçlardan elde edilebilirdi. Filistinli Jüstin Martiros, erken dönemin en önemli Kilise babalarındandır. Kendisi M.S. 160 senesinde Tripfo adında Yahudi biriyle yazışırken şu ifadeleri kullanır: “Arabistan’dan gelen yıldızbilimciler çocuğa secde ettiler ve sonrasında kendisine mür, buhur, ve altın sundular.” Filistinli Jüstin’in Matta’da geçen “Doğu” ifadesini böyle yorumlaması Yahudiler tarafından Doğunun Arabistan olarak algılanmasının başka bir göstergesidir. Başta Clement ve Tertullian gibi sonradan gelen kilise babaları bu görüşü de tasdik ederler. Arap tehşisini doğrulayan bir başka önemli detay yıldızbilimcilerin yıldızlara olan ilgisi. Gerek Kuzey Arabistan’da bulunan Nebatiler, gerekse Arap yarımadasında yaşayan bedeviler burçlara bağlı bir inanç sistemine bağlılardı, dolaysıyla yıldızları gözlemlemek dünya görüşlerinin temel hattını oluşturmaktaydı. Son olarak Yeşaya 60 Kral Mesih’in gelişini müjdelerken, gene Arap yarımadasından gelecek olan ziyaretçileri işaterlemektedir: “Deve sürüleri, Midyan’ın ve Efa’nın deve yavruları Senin topraklarını dolduracak. Bütün Saba halkı geliyor, altın ve günnük getiriyor, RAB’bin erdemlerini ilan ediyorlar.” (Yeşaya 60:6).

 

 

İsa’yı ziyaret eden Yıldızbilimcileri kim?