/ Bayramlar - yortular - kutlamalar / Pisidia Mitropoliti Sotirios’un Noel Mesajı

Pisidia Mitropoliti Sotirios’un Noel Mesajı

Pisidia Mitropoliti Sotirios’un Noel Mesajı

 

Pisidia Mitropoliti Sotirios’un Noel Mesajı

Kaynak: http://www.impisidias.com

     

    Kardeşlerim,

 

        Bu günlerde Ortodoks Kilisesi’nde Noel’e ilişkin Kutsal Kitap okumaları, Tanrı’nın Biricik Oğlu ve Kelamı Mesih İsa’nın insan olarak yeryüzüne gelişindeki akılalmaz tevazu koşullarını gözümüzün őnünde canlandırmaya çalışıyoruz : O, çok genç yaşta kimsesiz kalan bir anneden, Romalılar tarafından fethedilmiş bir kőyde doğdu. Meryem’in fakir koruyucusu Yusuf, onunla birlikte Beytlehem’e vardığı gece, kendilerine bir barınak bulmaya çalıştı. Ancak yoksul bir kervansarayda, hayvanların yerleştirdikleri  bir mağaranın içindeki ahırı bulabildi. Hayvanların yemliği, yenidoğan İsa’nın ilk beşiği oldu, O ilk soluğunu, ahırın pis havasında aldı. Peki Bebek İsa’nın hayat koşulları ilerde iyileşti mi? Yerel Kral Herodes’in kininin Ona suikast düzenletme noktasına kadar vardığı ifade edilir. Koruyucusu Yusuf Onu ve Aziz Annesini korumak amacıyla Nil Irmağının ülkesine (Mısır) gőtürdü. Dolayısıyla küçük yaşından beri diğer kőtülüklerin yanında gőçmenliğin sıkıntısını da tanımış oldu.

 

        İsa’nın gizemli Bedenini oluşturan, Mesih’in Bir, Kutsal, Evrensel ve Elçisel Kilisesi’nin pek çok üyesinin de yaşam koşulları böyle değil midir? Bu koşulların bazıları veya çoğu bizimkilere benzer olabilir. Buna rağmen Kilisemiz Κutsal Doğuş’la ilgili olayları parlak kutlamalarla yaşamakta israrlıdır. Neden? Çünkü Kilisemiz, İsa’nın bizden őnce ve bizim için yoksul, evsiz, aç, gőçmen, zulmedilmiş, iftiralara uğramış olarak yaşadığını düşündüğümüzde, her denememizde cesaretli olmamızı, Rabbimizin ta kendisi, İsa Mesih’in “her yönden kardeşlerine benzemek” (İbr. 2 :17) istediğini ve her acı çekenle birlikte acı çektiğini vurgulamaktadır. O nasıl her şeye galip geldiyse aynı şekilde, bize de hayatın zorluklarına karşı galip gelmemize yardım edecektir. Ayrıca Elçi Pavlus’un öğretisine göre : “bu ânın acıları, gözümüzün önüne serilecek olan yücelikle karşılaştırılmaya değmez.” (Rom. 8 :18)

 

        Noel Günleri esnasında sadece tatsız olayları değil, dünyaya sevinç saçan olayları da anımsıyoruz. Göksel orduların övgüsünü : «En yücelerde Tanrı’ya yücelik olsun, yeryüzünde  Onun hoşnut kaldığı insanlara esenlik olsun!», Rabb’in Meleğinin sürülerinin yanında nöbet tutarak geceyi kırlarda geçiren çobanlara verdiği Müjde’yi : “bugün size, Davut’un kentinde bir Kurtarıcı doğdu. Bu, Rab olan Mesih’tir”, çobanların aceleyle gidip Meryem’le Yusuf’u ve yemlikte yatan bebeği bulmalarını ve Tanrı’yı yüceltip övmelerini; ilâveten bir parlak yıldızın yol göstermesiyle bilge yıldızbilimcilerin Beytlehem’e yolculuğunu, yere kapanarak Ona tapınmalarını, değerli ve simgesel armağanlarını Kutsal Bebek’e sunmalarını anımsıyoruz. Bütün bunlar gelecek zaman içerisinde her sınıftan milyonlarca insanın Beytlehem’de doğmuş olan İsa’ya alçakgönüllülükle tapınacağının, Onu Kurtarıcı olarak kabul edeceğinin ve Mesih’in Kilisesi’nin Kutsal Gizemleri aracılığıyla Onunla birleşeceginin bir ön ilânıydı.

 

        Kardeşlerim, biz de “Kusal Gece”’ye “Kutsal Yemeklik”’e yaklaşarak Melekler ordularıyla birlikte insan olan Kurtarıcımızı övelim, alçakgönüllü çobanlarla birlikte Onun önünde tüm sevgimiz ve inancımızla yere kapanalım, Yıldızbilimcilerle beraber Ona en değerli armağanlarımızı sunalım : gerçek tapınmamızı, imanımızı, sevgimizi ve Onun tarafından kutsanması amacıyla tüm ruhumuzu Ona tahsis edelim; zira Onun insan bedeni almasının amacı budur!

 

        Bu düşüncelerle hepinize hayırlı Noeller dilerim!

 

        Antalya, 2012 Noel’i

 

 

Pisidia Mitropoliti Sotirios’un Noel Mesajı