/ Makaleler / Kefernahum sinagogu ve «Petrus evi»

Kefernahum sinagogu ve «Petrus evi»

Kefernahum sinagogu ve «Petrus evi»

Kefernahum İncil’de adı geçen çok önemli bir kenttir. Petrus ve Andreas burada doğmuş ve büyümşlerdir. İsa Petrus’un evini ziyaret edip burada Petrus’un kaynanasını iyileştirmiştir (Matta 18:4). Aynı zamanda büyük ihtimalle kentte ki sinagog İsa’nın Yeşaya 61’i alıntıladığı ilk okumasına ev sahipliği yapmıştır.
Günümüze ulaşan sinagog 4. yüzyıldandır fakat bu binanın temelleri bunun öncesinde aynı yerde 1. yüzyıla ait bir sinagogun olduğunu göstermektedir. Sinagog’un yakınlarında ilginç bir ev bulunmaktadır. 4. yüzyılda bu evin üzerinde bir kilise inşaat edilir çünkü sözel gelneğe göre burası Petrus’un evidir.

Peki arkeoloji bize ne göstermektedir?

Evin yapısı 1. yüzyıla dayanmaktadır.

İsa’nın ölümünden sonra, yani 1. yüzyılın ikinci yarısında evin işlevi tümüyle değişmektedir. Evin ana odası tamamen yerden tavana sıvanır- ki bu ö dönemin evlerinde çok nadir rastlanan bir husustur. Aynı zamanda, daha önce ki pişirme kapları ve kaseler yerine ev depolama kavanozları ve yağ lambalarıyla doldurulur. Bu tür radikal değişiklikler evin artık konut olarak değil de özellikle toplantılar için kullanıldığını göstermektedir. Uzmanların bu verilerden çıkardıkları sonuç evin 1. yüzyılda bir Yahudi tarikatı tarafından kullanılmış olması, ki bu anlayış tam Hristiyanlığın çıkış noktası ile (yani Yahudi bir tarikat olarak algılanmasıyla) örtüşmektedir. Bu ev Petrus’un evi olmasa bile erken dönem Hristiynların Celile’de toplandığına dair bir kanıttır. Yani İncil’in kronolojisini desteklemektedir.

 

Kaynak: Kutsal Kitap ve Arkeoloji-facebook

 

Kefernahum sinagogu ve «Petrus evi»