/ Manevi yaşam / İbadet vakitleri hakkında

İbadet vakitleri hakkında

 

İbadet vakitleri hakkında

 

Dâvut Peygamber’in «Ya Rab, senin adâletli hükümlerin için, günde yedi kere sana hamdeyledim»1, sözü üzere, yirmi dört saat zarfındaki ibâdet vakitleri yedi ise de, Kilise, çoğu Hristiyanın dünyevî meşgale ve kaygılarını göz önünde bulundurarak, bu vakitlerde okunan duâları birleştirmek sûretiyle, üçe taksim etmiştir:

Sabah, ikindi ve yatsı.

GECE YARISI DUÂSI2

Meleklerin dâima uyanık olup, Yüce Allah’ı yücelttiklerine,

ibâdet için, duyuların ve aklın istirâhat ve sükûnette olmalarının lüzum olduğuna,

bu vakitte Rabbimiz’in ölülerden dirildiğine ve son olarak,

gece yarısında olacak kıyâmette teşrif buyuracaklarına delildir.

SEHER VAKTİ DUÂSI

Seher vaktinde, gecenin karanlığını defedip, gündüzün ışığını görmeye nâil eden Allah’a şükretmek için yapılan sabah ibâdetidir.

BİRİNCİ SAAT’İN DUÂSI3

Mukaddes İnciller’e göre, Efendimiz’in bu saatte bağlı olarak yargılanmak üzere Kayafas’dan Pilatos’a getirildiğini ve Pilatos tarafından sorguya çekilmeye tahammül ederek bizi şeytanın hükmünden almasını beyân eder. Bu yüzden seher vakti Duâsı’na ilâve edilerek Allah’a şükürle arz olunur.

ÜÇÜNCÜ SAAT’İN DUÂSI

Bu saatte İsa’nın haçlanması için Pilatos’un vermiş olduğu karâra4 ve yine o saatte, «Elçilerin İşlerinde» bahsedildiği üzere, Aziz Ruh’un ateş şeklinde Aziz Elçilerin üzerine indiğine alâmettir.

Bu yüzden bizim için ölüme hükmedilmeye tahammül ederek, bize Aziz Ruh’un inâyetini ihsan eden Kurtarıcımız’a hamdederek, Aziz Ruh’u bizden almamasını ve bizi hakîkat yolunda koruması için ricâ ederiz.

ALTINCI SAAT’İN DUÂSI5

Mukaddes İnciller’de bahsedildiği üzere, İsa Mesih’in günahlarımız için Haç’a bu saatte gerildiğini zikretmek içindir.

DOKUZUNCU SAAT’İN DUÂSI6

Kezâ, mukaddes İnciller’de bahsedildiği üzere, Kurtarıcı İsa Mesih Efendimizin Haç üzerinde kendini Pederine bizim için kurban sunarak, ruhunu bu saatte teslim etmesini beyân eder. Bunun için O’na hamdederek nefse dayanan düşünce tarzımızı öldürmesini ve bizi fazîlet yoluna kılavuzlamasını niyaz ederiz.

AKŞAM DUÂSI

Gündüzü sağlıkla geçirip, gecenin başlangıcını görmeye nasip eylediğine şükürle, gündüz işlediğimiz günahların affolmasını istirham etmek içindir.

AKŞAM YEMEĞİNDEN SONRA OKUNAN DUÂ

Uykuya yatmadan evvel, geceyi vücûdun rahatı için veren Allah’a şükür, lütfuyla istirâhat ve günahsız geçirerek, sâlimen sabaha nâil olmamız içindir.

 

1 Mezmur 119:164.

2 Mezmur 119:62, Elçilerin İşleri 16:25.

3 Kitâb-ı Mukaddes’teki saat sistemine göre gün batımı saat 12:00’dedir. Dolayısıyla birinci saat de, gün doğumundan bir saat sonra olup, takrîben sabah saat 07:00’ye mukabildir. Buna göre üçüncü saat sabah 09:00’a, altıncı saat öğle 12:00’ye, dokuzuncu saat (ikindi vakti) de 15:00’e takrîben tekabül etmektedir.

4 Markos 15:25.

5 Elçilerin İşleri 10:9.

6 Elçilerin İşleri 3:1 ve 10:30-31.

 

İbadet vakitleri hakkında