/ Manevi yaşam / Senenin mühim Ortodoks yortuları

Senenin mühim Ortodoks yortuları

Senenin mühim Ortodoks yortuları

 

1) Τὸ Γενέθλιον τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου [To Genethlion tis İperagias Theotoku / Ziyâde Azîze Vâlidetullah’ın doğumu], 8 Eylül.

2) Ἡ Ὕψωσις τοῦ τιμίου Σταυροῦ [İ İpsosis tu timiu Stavru / Mukaddes Haç, Oruç günü], 14 Eylül.

3) Τὰ Εἰσόδια τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου [Τa İsodia tis İperagias Theotoku / Ziyâde Azîze Vâlidetullah’ın Mâbed’e girişi], 21 Kasım.

4) Η ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ (TA ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ) [İ GENNİSİS TU KİRİU (TA HRİSTUGENNA)–NOEL / İsa Mesih’in doğumu], 25 Aralık.

5) Ἡ Περιτομὴ τοῦ Κυρίου [İ Peritomi tu Kiriu / İsa Mesih’in 8 günlükken sünnet edilmesi], 1 Ocak.

6) ΤΑ ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ- [TA AGIA THEOFANİA / İsa Mesih’in Ürdün Irmağı’nda vaftizi], 6 Ocak.

7) Ἡ Ὑπαπαντὴ τοῦ Κυρίου [İ İpapanti tu Kiriu/ İsa Mesih’in doğumundan sonraki 40. günde Mâbed’e getirilmesi], 2 Şubat.

8) Ὁ Εὐαγγελισμὸς τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου [Ο Evangelismos tis İperagias Theotoku / Ziyâde Azîze Vâlidetullah’a İsa Mesih’i doğuracağının Başmelek Cebrâil tarafından müjdelenmesi], 25 Mart.

9) ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ [TO AGİON PASHA-PASKALYA / DİRİLİŞ Yortusu, İsa Mesih’in ölümünden 3 gün sonra dirilmesi]. Her sene Pazar günüdür, ancak târihi sâbit değildir.

10) Ἡ Ἀνάληψις τοῦ Κυρίου [İ Analipsis tu Kiriu/ İsa Mesih’in göğe yükselişi]. Paskalya’nın 40. günü. Her sene Perşembe günüdür.

11) Ἡ Κυριακὴ τῆς Πεντηκοστῆς [İ Kiriaki tis Pentikostis / Pentikost Pazarı, Aziz Ruh’un 12 Elçilere inmesi]. Paskalya’nın 50. günü. Her sene Pazar günüdür.

12) Ἡ Μεταμόρφωσις τοῦ Κυρίου [İ Metamorfosis tu Kiriu/İsa Mesih’in sûret değiştirmesi –transfigürasyon– Musa ve İlyas Peygamberlerle berâber görülmesi], 6 Ağustos.

13) Ἡ Κοίμησις τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου [İ Kimisis tis İperagias Theotoku / Ziyâde Azîze Vâlidetullah’ın ebediyete intikali], 15 Ağustos.

14) Ἡ Ἀποτομὴ τῆς τιμίας Κεφαλῆς τοῦ Προδρόμου καὶ Βαπτιστοῦ Ἰωάννου [İ Apotomi tis timias Kefalis tu Prodromu ke Vaptistu İoannou / Vaftizci Yahya Peygamber’in başı kesilerek şehit edilmesi, Oruç günü], 29 Ağustos.

Senenin mühim Ortodoks yortuları