/ Pazar Vaazlarι / Mesih΄in Görünümünün Değişmesi (Metamorfoz) hakkında vaaz.

Mesih΄in Görünümünün Değişmesi (Metamorfoz) hakkında vaaz.

Mesih΄in Görünümünün Değişmesi (Metamorfoz) hakkında vaaz.

Güneşin ışığı büyük ve parlaktır fakat İsa Efendimiz’in ışığı, dünyanın ışığına kıyasla çok daha güçlü ve hayranlık uyandırıcıdır. Bu ışığın bir kısmını, Tabor Dağı’nda üç öğrencisinin görmesine izin verdi. Bugün okuduğumuz ilahiye göre: “Dağda görünümün değişti, ey Mesih Tanrı ve öğrencilerine, onların anlayabileceği ölçüde, yüceliğin ilan edildi”

Fakat Mesih dünyaya o kadar mütevazi gelip, bir ahırın içinde doğup, marangoz olarak çalıştığı halde, birdenbire neden bu kadar etkileyici bir sekilde tanrısal yüceliğini ortaya çıkarmak istedi?

Mesih, öğrencilerinin O’nun sözlerini anlamadığını görüyordu. Öğretmenlerinin kim olduğunu bile  kavrayamamışlardı. Bir gün açıkça onlara: “Uzun zamandır sizinle birlikteyim ama siz beni tanımadınız” dedi. “Size, İnsanoğlu’nun yüceliğine geleceğini söyledim ancak siz dünyasal kral gibi geleceğimi sandınız ve benden dünyanın yönetilmesinde öncelik diliyorsunuz.” dedi

Mesih’in Sözleri onların gerçeği anlamalarına etkili olmadığından dolayı, Mesih Tabor Dağı’na on iki öğrencisinden üçünü yanına alıp gözlerinin önünde Kutsal Işığının parlamasına izin verdi.

Öğrencilerin, Öğretmenlerinin peygamberlerin haber ettiği kişi olduğundan emin olmaları için, peygamberler Musa ve İlyas, İsa’nin yanında ortaya çıktılar ve Kudüs’te gerçekleşecek ve Mesih’in özel görevini ifa edecek olan ölümü hakkında konuşmaya başladılar.(Luk. 9,30-31).

Ilaveten İsa’nın, Tanrı’nın Biricik Oğlu olduğu hakkında ek bir onur güvencesi geliyor. Onları gölgeleyen görkemli buluttan, Tanrı’nın görünmesinin bir simgesi olarak, Tanrı’nın sesi işitildi:  «Bu benim Oğlumdur, seçilmiş Olan’dır. O’nu dinleyin!» dedi. (Luka 9,35). Kutsal İncil yazarı, Tanrı’nın sesinin sadece İsa’dan bahsettiğini (iki peygamberin birinden değil) açığa vurmak için, şöyle yazıyor: “Ses kesilince İsa’nın tek başına olduğu görüldü.” (9,36)

Metamorfoz Olayı mütevazi öğretmenlerini Mesih ve Dünyanın Kurtarıcısı olarak dünyaya tanıtmak görevini alacak olan Havarileri, ne derecede etkiledi, daha sonra ortaya çıktı. Petrus Mesih’i Tanrı olarak tanımayan tarikatçı ve yalancı öğretmenlerle karşı karşıya geldiği zaman, Hristiyanlara şöyle yazıyor: “Mesih, yüce ve görkemli Olan’dan kendisine, «Benim sevgili Oğlum budur, O’ndan hoşnudum» diye gelen sesle, Baba Tanrı’dan onur ve yücelik aldı. Kutsal dağda O’nunla birlikte bulunduğumuz için gökten gelen bu sesi biz de işittik. (B’ Petrus 1,17-18)

Kardeşlerim, bugün kutladığımız Metamorfoz Işıgı bizim canımızı da aydınlatmalı. Günümüzde, Ortodoks Yunanistan’da bile Tarikatçılar, Doğu Dinlerine mensup kişiler ve ateistler propagandalarını aşırı derecede sürdürüyorlar. Mesih’in öğretilerine karşı teorilere bir sürü insanı sürüklemektedirler. İncilin ahlak kuralının aksine olan bazı terbiyesizlikler bile devlet kanunları olarak oylanlanmıştır. Ne acıklı kötü durum!

Fakat “Gerçek ışığı” tanımış olan bizim kalbimizde bizi utandırmayacak inancımız; görünümü değişen Rabbe inancımız var. Kardeşlerimizi Ortodoks Yaşam tarzına ve inancına desteklemekten vazgeçmeyelim. Onlara bu hayatta geçici  olduğumuzu bildirelim. Iman Ikrarı’nda Mesih’in yine geleceğini; ama bu sefer mütevazi bir insan olarak değil, şanlı ve görkemli bir şekilde canlıları ve ölüleri yargılamak için geleceğini ikrar ediyoruz. Binlerce ve on binlerce görkemli melek ordularıyla çevrelenecektir.

Mesih, henüz vaktimiz varken vazifelerimizi düşünmeyi özendirmek ve hayatımızı iyi eylemlerle doldurmak içın Tabor Dağı’nda görkeminin bir göstergesini belirtti. Kutsal Ayinlerde dilediğimiz gibi Yargı Gününe varmadan önce Mesih’in müthiş yargı tahtı önünde iyi hesap vermeye hazırlanalım. (Yaşam sonumuzun Hristiyanca, barış içinde, utanç duymadan ve acısız olmasını ve Mesih’in müthiş yargı tahtı önünde iyi hesap vermeyi Rab’den dileyelim.) .

Böylece bizi seven Mesih ile beraber göğe yükseleceğiz, Tanrı’nın şanli Egemenliğine gireceğiz ve öğrencilerin Tabor Dağı’nda  gördüklerinden daha fazla parlayan Rab’in yüzüyle  karşılayacağız. Amin.

Yunancadan Türkçeye çeviren: A.A.

Mesih΄in Görünümünün Değişmesi (Metamorfoz) hakkında vaaz.