/ Pazar Vaazlarι / Aziz Peygamber öncü ve vaftizci Yahua’nın doğum günü için vaaz

Aziz Peygamber öncü ve vaftizci Yahua’nın doğum günü için vaaz

24/6 VAAZI

(5/7/2020 Pazar günü için)

 

Öncü ve Rab’bi Vaftiz eden Aziz Yahya (Saint  Jones) tüm Peygamberlerin en Büyüğü olduğu için Ortodoks Kilise’si tarafından büyük onur ve saygıyla anılıyor. Rab’bin kendisi şöyle dedi: ”Doğrusu size derim ki, şimdiye kadar kadından doğanlar arasından Vaftizci Yahya’dan daha üstün biri çıkmamıştır.” (Matta 11:11). Rab’bin dediği gibi, Öncü’nün doğumu Peygamberler tarafından önceden bildirilmiştir. (Bkz Matta 11:10).

 

Aziz Lukas (Saint Loukas) İncili’nin başlangıncında, Vaftizci Yahya’nın doğumu ile ilgili mucizevi olayları tüm detaylarıyla tasvir ediyor. (Böl.1, 5:25, 57-80). Tanrı’nın Meleği Cebrail, Meryem’in Müjdesi’nden altı ay evvel, Rahip Zekeriya Kudüs mâbedinde tütsü yakarken ona göründü ve: ”Korkma dualarınız duyuldu ve eşin Elizabet sana bir oğul doğuracak  ve onun ismini Yahya koyacaksın …” diye bildirdi. (1:13)

 

Zekeriya, sıradan bir evlat  sahibi olması için dua ediyordu. Oysa Tanrı Ona tüm Peygamberlerden üstün olan bir oğul armağan etti. Onun dileği gerçekleşti.  İleride İlahi İlham sahibi Elçi Aziz Pavlus bu konu hakkında: ”Tanrı istediğimiz  veya düşündüğümüzden daha fazlasını yapma gücüne sahiptir.” (Efesliler  3:20) diye zikrediyor.

 

Tanrı İyilerin en İyisi, Her şeyi bilen ve Her şeye Gücü Yeten bir Baba olarak taleplerimizi dikkatle dinliyor. İsteklerimizin arasından neyin bize fayda sağlayacağını bizden daha iyi biliyor ve bize çokça sunuyor. Her birimiz deneyimlerimizden Göksel Babamız’ın bu cömertliğini tanıyor olmalıyız. Eğer biri Tanrı’nın Üstün Bilgeliğiyle isteklerimize yanıt verdiğinden şüphe ediyorsa bunu düşünsün: Tanrı’dan bizim için yararlı ve faydalı bir şeyi dilediğimiz zaman bize onu vermemesi mümkün mü? Halbuki Rab’bin kendisi bize: ”Tanrı’dan isteyin ve size verilecektir…İsteyen alır..Acaba aranızdan kim çocuğu ekmek isterse taş verecektir? Yahut balık isterse ona yılan verecektir? Madem ki günahkar olan sizler çocuğunuza iyi şeyler vermeyi biliyorsunuz, bundan daha çok Göksel Baba’nız O’ndan istenilen nimetleri ihsan edecektir.” (Matta 7:7-11) diye vaat etti.

 

Buna ilavetten  düşünelim: Tanrı’dan bir şey dilediğimiz zaman neden bize onu vermesin? Madem sevgi dolu olan Göksel Babamız Tek Oğlunu, İsa Mesih’i bizim uğrumuza feda etti kendisi bize yardım etmek istemiyor mu? Yoksa istediğimiz şeyi vermeye gücü yetmiyor mu? Ancak O herşeye Gücü Yetendir. Ve aynen İsa Mesih’in bize temin ettiği gibi: ”Tanrı için herşey mümkündür.” (Matta 19:26).

 

Sonuçta, Tanrı dualarımızla bize istediğimizi vermediği takdirde bunun sebebini Tanrı’ya değil kendimize sormamız lazım. Yusuf Oğlu Aziz Yakup Mektubunda: ”Tanrı’dan isteyip de almıyorsanız demek ki kötü bir amaç için istiyorsunuz.” (Yakup 4:3) diye zikrediyor. Bunun diğer bir sebebi de yetersiz iman da olabilir. Rab istediğimizi imanla dilediğimiz halde alabilecğimizi vurguluyor: ”Dualarınızda imanla dileğiniz herşeye kavuşacaksınız.”(Matta 21:22). Bir zamanlar Rab’bin Öğrencileri arasında geçenleri hatırlayalım. Bir çok mucize gerçekleştirdikleri halde, babasının iyileştirmeleri için yardımlarını istediği kötü ruhların çarptığı çocuğunun durumunda tereddüt ettiler ve çocuk iyileşmedi. Daha sonra Rab yanlarına gidip çocuğu iyileştirdiği zaman Öğrencileri O’na: ”Neden biz başaramadık…?” diye sordular. İsa Mesih ise onlara şu cevabı verdi: ”İmansızlığınızın yüzünden.”( Matta 17:19-20)

 

Takdire şayan başka bir nokta da Tanrı’nın uzun yıllardan sonra Zekeriya ve Elizabet’in dualarına cevap vermiş olmasıdır. Aradan geçen yıllar boyuca cevap almadıkları için  ikisinin de ”Tanrı bizi unutmuştur.” düşüncesine kapılmış olabilmeleri mümkündür: Fakat Tanrı’nın bir planı vardı, uygun zamanın yaklaştığına kanaat getirdiğinde Meleğini onlara mutlu haberi vermesi için gönderdi. O halde, Tanrı’nın bazen taleplerimize cevap vermeyi ertelemiş olmasına rağmen bizi asla unutmayacağından emin olalım!

 

Aynı zamanda, Tanrı’nın Meleği aracılıyla, Zekeriya’nın yetersiz imanına karşılık verme şekli de dikkate değerdir. Zekeriya bir oğlan babası olacağını Tanrı’nın Meleğinden duyduğu zaman kendisinin ve Elizabet’in ileri yaşını öne sürerek  emin olması için kanıt istedi. Tanrı insanın bu zaafını kabul etti. Ve Başmelek Zekeriya’nın (Zacharias) kendisine söylenenlerin gerçekleşeceğine farkına varmasına yardımcı olmak için şunları söyledi: ”Bu andan itibaren konuşma yeteneğini kaybedeceksin  ve sana söylediklerimin gerçekleşecekleri güne kadar konuşamayacaksın.”(1:20). Ve aynen de öyle oldu. Tabii ki, Zekeriya’nın dokuz ay boyunca tek bir kelime sarf etmeye muktedir olmaması onun için büyük bir sınavdı! Fakat ona faydası dokundu. Elbette ki bir evlat sahibi olmanın büyük sevinci sesin kısılmasının acısını hafifletiyordu. Sonuçta, bu, Meleğin sözlerine inanmadığından Zekeriya’nın  pişmanlık duymasını sağlaması için Tanrı’nın seçtiği  bir eğitme yoluydu. Öyle ki Zekeriya’nın durumunda da, Tanrı’nın insana karşı sevgisini görüyoruz. Tanrı bizim manevi yararımız için bizi bir çok yolla eğitiyor.

 

Nihayet oğlunun doğumundan sonra Başmelek Cebrail’in (Gabriel) son sözünü de yerine getiren ve oğluna Yahya adını veren Zekeria’nın dili açıldı ve Tanrı’ya övgüler sunarak konuşmaya başladı.” (1:64). Kutsal Ruh ile dolup taştı ve Lukas’ın İncili’nde zikredildiği gibi kehanette bulundu. (1:68-79). Bu sözleriyle Zekeriya, Yahya’nın Tanrı’nın iradesine göre bir Peygamber ve İsa Mesih’in Öncüsü olarak gerçekleştireceği faaliyetleri hakkında bizi önceden haberdar ediyor.

 

Sevgili kardeşlerim Aziz Yahya’nın doğumu ile ilgili olaylardan kaynaklanan bu gerçekleri aklımızda ve yüreklerimizde tutalım. İmanla dua ettiğimizde ve istediğimiz şey bizim iyiliğimiz içinse, Tanrı onu bize aslında hayal ettiğimizden fazlasıyla ihsan edecektir. Tanrı’nın bildiği sebeplerden ötürü bize O’ndan ne istediğimizi vermekte gecikmiş olabilir, fakat sabırlı olalım. Zekeriya ve Elizabet’in durumunda olduğu gibi uygun zamanda istediğimizi bize verilecektir. Şayet Zekeriya’nın sesinin kesilmesi  durumunda olduğu gibi bazı zorluklarla karşılaşırsak, bunları Tanrı’nın cezası olarak değil, ancak manevi yararımız için bir eğitim yolu olarak algılamalıyız.

 

Öncü ve Rabbimiz’i Vaftiz eden Aziz Yahya’yı onurlandırırken, bizim dualarımızın duyulmasına ve Rabbimiz ve Tanrımız ile gerektiği gibi iletişim kurmamıza bizi aydınlatmasını ondan dileyelim. Amin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aziz Peygamber öncü ve vaftizci Yahua’nın doğum günü için vaaz