/ Pazar Vaazlarι / Büyük şehit aziz Theodoros Tiron1 hakkında vaaz

Büyük şehit aziz Theodoros Tiron1 hakkında vaaz

17 Şubat

 

Bugün Kilisemizde okuduğumuz Sefih (Uçarı) Oğul benzetilmesi, Tanrı’dan uzaklaşmanın üzücü sonuçlarını ve ne kadar günahkâr olursa olsun Tanrı’nın her insan için beslediği sonsuz pederâne sevgisini açıkça vurgular.

Kilise hayatında, samimi Hıristiyan olmanın birçok çarpıcı örneğiyle karşılaşıyoruz. Bu örnek insanların çoğu, Tanrı’nın insanlık için Kendi Oğlunu bile Golgota tepesinde feda edecek kadar büyük sevgisine cevap veren Kutsal Şehitlerdir. Kutsal Şehitler, çok sevdikleri Mesih uğruna hayatlarını vermeye istekliydiler. Bunlar arasında, bu geceki akşam duasında anılan Aziz Teodoros Tiron bulunmaktadır.

Aziz Teodoros, Amasyalıydı ve İmparator Maksimian(MS 286-305), Galerius (MS 305-311) ve Maksimin (MS 305-312) dönemlerinde yaşadı. Askeri tabur komutanı tarafından sorgulanarak Hıristiyan olup olmadığı tespit edilmeye çalışıldı. Aziz Teodoros cesaretle İsa’ya olan inancını tereddüt etmeden itiraf etti. Bu cesaret Kutsal Ruh’un lütfundan ileri gelmekteydi. Komutan, kendisine özel olarak sevdiği her şeye inanabileceğini, ancak İmparator’a itaat göstergesi olarak Roma tanrılarına ibadet edip onlara kurban kesmek gerektiğini söyleyerek Aziz’i aldatmaya çalıştı. Aziz, elbette bu ayartılmayı reddetti, kararlılıkla kendisinin sadece Mesih’e ibadet eden bir Hıristiyan askeri olduğunu ve herhangi bir fedakarlığı sadece O’nun için yapacağını beyan etti.

Bu inanç beyanının sonucunda da hapsedildi. Fanatik putperestler, Aziz Teodoros’a işkence uyguladılar ve daha sonra onu yanan bir fırına attılar. Dolayısıla Teodoros, Mesih’in sevgisi için şehit edildi. Rab, “Hiç kimsede, insanın, dostları uğruna canını vermesinden daha büyük bir sevgi yoktur” (Yuhanna 15:13) demişti. Büyük Şehit Aziz Teodoros, İsa’ya olan yüce sevgisini bu şekilde ispatladı.

Büyük şehit Aziz Teodoros için (sayısız diğer Şehitlerde olduğu üzere), Mesih için hayatını feda etmek oldukça doğaldı. Tanrı’nın Oğlu Mesih insan oldu ve bizi sonsuz ölümden kurtarmak için Kendisini feda etti! Mesih’e minnet ve sevgimizden dolayı kendi canımızı kurban olarak feda etmek kesinlikle mümkündür.

Tabii ki bu, tüm Hıristiyanların bu şekilde şehit olacakları anlamına gelmez, ancak hepimizden “bizi ilk seven” Mesih’in sevgisi için kalbimizde bu fedakarlık ruhuna sahip olmamız istenir. Bizse seviyoruz, çünkü önce O bizi sevdi (1 Yuhanna 4: 19).

Ancak Tanrı’yı sevebilmek için O’nu tanımalıyız. Aynorozlu2 Aziz Siluan’ın dediği gibi, Mesih’e inanmak ve Mesih’i tanımak farklı şeylerdir. Her birimizin kendimize sorması gereken soru şudur: Mesih’i içimde gerçekten tanıyor muyum? Acaba Mesih’i günahlarımın öfkeli bir cezalandırıcısı olarak görüyor ve ondan korkuyor muyum? Yoksa Mesih’in bir dost olduğunu mu düşünüyorum. Rabbimiz bize “Size dost dedim” dedi (Yuhanna 15:15). Bazı insanlar bu kavramdan rahatsız olabilir, burada Mesih’in bir şekilde küçümsendiğini düşünürler. Onu gerçekten bir arkadaş-dost olarak görebilir miyiz? Gerçekten şaşırtıcı! Kendisinin bunu anlamamız için tekrarladığı şu gerçeğe bakın ki: “Size buyurduklarımı yaparsanız, benim dostlarım olursunuz” (Yuhanna 15:14) diyor.

Dost kelimesinin (yunanca) kökü, şimdi yaygın olarak anlaşılandan çok daha derindir. Kelimenin tam anlamı, eski şeklinden tercüme edildiğinde, sevmek”tir. Dostum, benim en sevdiğim kişidir. İki arkadaş arasındaki ilişki sadece arkadaşlık değil, sevgi ilişkisidir. İlişkinin bu yönü baskındır. Arkadaşlarımı seviyorum, onlardan korkmuyorum. Nitekim Mesih’i de seviyorum ve ondan korkmuyorum. “Sevgide korku yoktur.” (I.Yuhanna 4:18).

Birisi, arkadaşına genelde gerçek sevgisini nasıl ifade eder? Ne yapar?

-Kuşkusuz onu tatmin edecek herşeyi yapar. İşte Büyük dostumuz Mesih için tam da bunu yapmalıyız. Günlük hayatımızda Mesih’in bizden beklentilerini inceleyip O’nun istemini seve seve yerine getirmeliyiz. O’nun isteğini fark etmeye ve bunu yapmaya gayret etmeliyiz. Bunu ilahi çileden kurtulmak veya kişisel çıkarlarımız ya da ödüllendirilmek için değil, saf, bencil olmayan sevgiden ötürü yapmalıyız. O zaman Mesih’le olan ilişkimiz, Kendisinin söylediği gibi olur: : “… buyurduklarımı yaparsanız, benim dostlarım olursunuz” (Yuhanna 15:14).

Bundan başka, iki kişi yakın arkadaş olduğunda, birbirleriyle mümkün olduğunca çok zaman geçirmek, birbirleriyle konuşmak ve görüşmek için çalışırlar. Mesih’i seven bir Hristiyanla da tam olarak böyle olur. Evde, kilisede, başkalarıyla veya yalnız olsun, Mesih‘le birlikte olmaktan mutluluk duyar. Nerede olunursa olunsun, değerli zamanını sevgili Mesih’le dualar içinde geçirmek büyük bir zevktir.

Kardeşlerim, Aziz Teodoros’un şefaatleriyle, Mesih’e olan sevgimizde sürekli büyüyelim. Samimi sevgiyle O’nunla sıcak bir şekilde birleşelim, sonsuza değin burada ve Cennette Onun varlığının mutluluğunu hissedelim. Amin.

1 Tiro latincede acemi asker, çaylak anlamına gelir. Teodoros, Tironların askeri birimine ait olduğu için Aziz’e Tiron ünvanıı verilir. Bu isim onu aynı ismi taşıyan (Teodoros) diğer Azizlerden ayırmaktadır.

2 Aynorozlu, Agion Oros=Kutsal Dağ kelimelerinden türenir. Yunanistan’ın Halkidiki Bölgesi’nde bulunan Manastırlarıyla ünlü bir yarımadadır. O manastırların herhangi birinde yaşayan keşişlere Aynorozlu keşiş denir.

 

Büyük şehit aziz Theodoros Tiron1 hakkında vaaz