/ Pazar Vaazlarι / Havarilerin Mektuplarından Okuma Üzerine Vaaz(10)

Havarilerin Mektuplarından Okuma Üzerine Vaaz(10)

Havarilerin Mektuplarından Okuma Üzerine Vaaz(10)

LUKA’NIN 11. PAZARI 16/12/2018

Rabbimiz İsa Mesih’in bedenen yeryüzüne gelmesinin kutlayışından bir önceki pazar

(Koloseliler 3:4-11)

Doğuş Bayramı (Noel) yaklaşıyor! Yani Tanrı’nın Oğlu olan Rabbimiz İsa Mesih’in yeryüzüne bedenen gelişini kutlayacağız. Kurtuluşumuzla hemen bir ilişkisi olan bu hibe olay için, tüm inançlıların manevi olarak hazırlanmaları şarttır. Meleğin Yusuf’a söyledi şey bu değil miydi? ”Adını İsa koyacaksın. Çünkü halkını günahlarından kurtaracak olan O’dur.” (Matta 1:21). Ancak her birimiz bizzat Mesih’e Kurtarıcısı olarak yaklaşmaya çalışacağını ve O’nun lütfuyla eşit derecede günahlarımızdan kurtarılmamızın önemli olduğunu düşüneceğiz. Havari Pavlus’un Koloseliler’e yazdığı mektubundan alınmış olan ve bugün kiliselerimizde okunmuş olan pasaj, bu günahların en önemlilerini tespit etmemize ve yok etmemize yardımcı oluyor. İsa’nın havarisi, günahları ismiyle tanımlamakta tereddüt etmez. Ama bunlar ne tür günahlardır acaba?

Öncelikle, hem bedeni hem de ruhu enfekte eden zina gibi her türlü bedensel günahlardan söz eder. Rab’bin kendisi açıkça, “zina, cinsel ahlaksızlık… bir insanı kirletir” dedi. (Matta 15:19-20). Ayrıca, ne kadar korkunç hastalıkların ve kaç aile ve sosyal dramaların bu yasadışı ilişkilerle ilişkili olduğunu görüyoruz. Hristiyan zamanımızın “modern” ruhu tarafından baştan çıkarılmamaya çok özen göstermeli. Bu güya “çağdaş” şekilde düşünüp hareket etmek ruhu ahlaki değerleri tersine çevirdi ve ahlaksızlığı ilerleme, ahlak olanı ise bir gerileme olarak destekledi!

Bu kirli tutkulara karşı korunmak için, Havari Pavlus kötü arzulardan bile kaçınmamız gerektiğini söylüyor çünkü kötülük buradan başlıyor. Havari Yakup ayrıca şöyle açıklıyor: “Herkes, kendi arzularıyla sürüklenip aldanarak ayartılır. Sonra arzu gebe kalınca günah doğurur. Günah olgunlaşınca da ölüm getirir.” (Yakup 1:14-15). Bu yüzden Rab, günahlarımızı arzulayan uyaranları almamak için duyularımıza hakim olmamızı ister; hatta öyle bir noktaya getirir ki: “Bir kadına şehvetle bakan her adam zaten yüreğinde onunla zina etmiştir.” (Matta 5:27). der.

Ayrıca ruhun da birçok günahı vardır. Havari Pavlus’un bahsettiklerinden putperestlik olarak tarif ettiği açgözlülüktür. Kilise babalarımızın açıkladığı gibi İsa, mammonu efendi olarak adlandırdı. Yani sadece mammon için çalışan ve ona zenginlik tanrısıymış gibi ibadet eden kişi, Tanrı’yı terk eder. (Matta 6:24) Bu yüzden Havari Pavlus uyarı yapıyor: “Kardeş olarak adlandırılan cinsel olarak ahlaksız veya kibirli veya putperest olan kişilere eşlik etmeyin…” (1. Korintliler 5:11)        

 Havari Pavlus ayrıca öfkeyi, kızgınlığı, kötü niyeti, sövgüyü, edepsizliği hep bunları üzerinimizden sıyırıp atımamız gereken (Koloseliler 3: 8) tutkular olarak tanımlar. Aynı aile içinde bile, öfke ve küfür insanlar arasındaki ilişkileri ne kadar olumsuz etkilediğini gözlemleyebiliriz! Şiddet ve cinayet eylemleri bile öfke zamanlarında gerçekleşir. Ama bazı insanlar bunu anlamıyor. Bağırıyorlar, tehdit ediyorlar, küçük düşürüyorlar, ötekini rahatsız ediyorlar ve sonra, eğer biri onları azarlarsa, umursamazlık ile karşılık veriyorlar. “Şey, ciddi bir şey olmadı. Sadece kelime alışverişinde bulunduk! ” Kelimeler, evet ama bu tür davranışlardan çok ezilmiş bir kadının söylediği gibi “Katleden kelimeler”.

Son olarak, kendimizi sadece yukarıda sözü edilenlere sınırlayan Havari Pavlus şunları ekliyor: “Birbirinize yalan söylemeyin” Her kim yalan söylerse, “yalanların babası” olan şeytanı taklit eder. (Yuhanna 8:44) Mesih şöyle demiştir: “Ben doğruyum” (Yuhanna 14:6). Öyleyse kim yalan söylerse kendini Mesih’ten koparır ve şeytanın soyuna doğru gider. “Eski adamı, işleriyle beraber, üzerinizden atmış, ve kendini yaratanın suretine göre bilgi için tazelenen yeni adamı giyinmiş olduğunuzdan”(ayet 9-10) yalanın masum olduğuna inanan kötü adamlar tarafından aldatılmayın.

Kardeşlerim, kilisemizin azizlerinden, Aziz Jerome, Bethlehem’de Doğuş Mağarası’nda bir Noel Gecesi diz çökerken şoke edici bir olay yaşadı. İsa’ya şu soruyu sordu: “Bu gece Rabbime ne teklif edebilirim?” Ve Mesih’in ona verdiği cevabı duydu: “Jerome, günahlarını istiyorum. Sadece bana günahlarını ver!” dedi.

– Benim günahlarım mı? Günahlarımla ne yapacaksın Efendim?

-Günahlarını istiyorum, öyle ki onları affedebileğim çünkü bu yüzden bu dünyaya geldim, diyerek İsa cevap verdi.

 İsa’nın Doğum Günü için bizden istediği en iyi hediye: O’na günahlarımızı verelim ki onları affedebilsin. Hepimiz bunun “nasıl” gerçekleşeceğini biliyoruz. Öyleyse, her insan, ruhsal babası olan Tanrı’nın Rahibi’ne (ruhaniye) gitsin,  tövbe edip samimiyetle Rabbin önünde, içinde bir yük gibi taşıdığı herhangi bir günahı itiraf etsin ve  kurtulsun, nefes alsın. Bu şekilde, ruhlarımızı temizlersek, “Mağarada doğmuş olan ve bizim kurtuluşumuzun yemliğine bırakılmış olan gerçek Tanrı ve Kurtarıcımız Mesih” in mevcudiyetini ve Noel’i gerçekten kutlayıp hissedebileceğiz. Amin.

 

Havarilerin Mektuplarından Okuma Üzerine Vaaz(10)