/ Azizlerimizin hayat hikayeleri / 16 Mayıs Konstandinupolis Patriği, Aziz Nikolas Mistikos

16 Mayıs Konstandinupolis Patriği, Aziz Nikolas Mistikos

16 Mayıs Konstandinupolis Patriği, Aziz Nikolas Mistikos

 

Hayatının saflığı ve sadeliği ile bilinirdi. İmparator 6. Leo dördüncü kez evlendiğinde(önceki üç karısı ölmüştü), Aziz Patrik onu kiliseden kovdu. İmparator Patriği sürgüne gönderdi ve onun evliliği Roma Papa’sının delegeleri tarafından onaylandı. İmparator öldüğünde, Aziz Patrik Nikolas, Patriklik tahtına tekrar oturtuldu ve 925 yılında bir Konsül topladı. Burada da dördüncü kez evliliğin koşullar ne olursa olsun Kilise tarafından yasaklandığı kararı alındı. Huzur içinde vefat etti. “Mistikos” sıfatı ona bazı yüksek rütbeli İmparatorluk Meclisi üyeleri tarafından verilmişti (Gizlice bir araya geldiklerinden dolayı verilmiş olabilir). Aziz Patrik dünyayı terk edip bir keşiş olarak traş edilmeden önce bu sıfat ile yaşayan bir saray mensubuydu.

Not: Eski zamanlardan bu yana, Doğu ve Latin kiliselerinin evlilik üzerindeki bakış açıları farklıdır. Latin kilisesi evliliğin sadece ölümle bozulabileceği kararını tutmuştur ve hala tutmaktadır. Yani teoride yeniden evliliğin her sayısına müsaade edilebilir (Tıpkı örnekteki İmparator Leo’nun suistimali gibi). Doğu Kilisesi ise geleneksel olarak ne koşulda olursa olsun ikinci bir evlilikten rahatsızlık duymaktadır ve hatta bazı Pederler kadın ya da erkek dulun ikinci kez evlenmesini “iki eşlilik” olarak adlandırmaktadırlar. Yine de Doğu Kilisesi bekâr durumda kalamayanların kurtuluşuna bir taviz olarak yeniden evlilikleri hoş görmektedir (boşanmadan sonra bile). (930)

16 Mayıs Konstandinupolis Patriği, Aziz Nikolas Mistikos