/ Pazar Vaazlarι / Havarilerin Mektuplarından   Okuma  Üzerine Vaaz(36)

Havarilerin Mektuplarından   Okuma  Üzerine Vaaz(36)

Havarilerin Mektuplarından   Okuma  Üzerine Vaaz(36)

Tüm Azizler Pazarı 

(Ibranilere 11:33-40; 12:1-2)

 

 

Kilisenin bütün azizlerini birlikte kutlarken, Aziz Pavlos’un  İbraniler’e yazdığı mektubundan bugün Kilisemizde dinlediğimız pasajda, Kutsal Elçi bize Eski Ahit’teki Aziz ve şehitlerin Tanrı’ya olan inancını, kazandığı mücadeleleri ve başarılarını hatırlatıyor.

Aziz Pavlos bize, dürüstlüğün peygamberlerin hayatında sahip olduğu ve Davut’un Goliath’ı mağlup ettiği zamanlar gibi bizden önce gelenlerin zengin örneklerini sunar; ya da Daniel aslanların ağzını kapattığında; veya ateşin gücünü yitiren Babil’in üç Kutsal Gencini. Bu tür davranışlar insan standartlarına göre imkansızdır, fakat inanç tarafından mümkün kılınmıştır. Ayrıca, korkunç bir şehitlikle karşı karşıya kalanlar da var: “Alay edildiler ve azarlanarak yargılandılar, zincir ve hapis cezası aldılar. Taşlandılar, ikiye düştüler, baştan çıkarıldılar, kılıçla öldürüldüler … yoksunluk içinde yaşıyorlardı … çöllerde ve dağlarda, inlerde ve mağaralarda dolaşıyorlardı ”(ayetler 36-38).

Bugün onurlandırdığımız bu inanç kahramanlarının yanı sıra, o zamandan beri Hıristiyanlık döneminden gelen çok sayıda tanık ve azizin hatırasıdır. Bunlar arasında: “Krallar ve Israiloğulları önünde” inancını itiraf eden iman itirafçıları;(Elçilerin İşleri 9:15); Kutsallık ve fedakarlık ruhu içinde yaşamış olan başpiskoposlar, Mesih’in onlara emanet ettiği sürüleri doğru imana yönlendirenler; “Tutku ve arzularını  çarmıha geren” keşiş ve sofular; (Galatyalılar 5:24). Cazibesi ve söylenemez üzüntüleriyle dünyada yaşayan basit insanlar, ancak Allah’a olan sabrı ve güveni ile hepsinin üstesinden gelen ve sonuna kadar sadık kalanlardır. Kilisemiz tarafından isimleri bilinen azizler, şehit edildikleri günlerde ya da Tanrı’nın yanına gittikleri günde anılırlar. Bizim için bilinmeyen ve gizlilik içinde çalışan başka azizler de var. Bu, bugün Kilise’nin, bu sessiz tanıkları dahil etmek  ve  tüm  Azizleri onurlandırmak için, Kutsal Ruh’un manevi meyvelerinin büyük kutlamasının bir başka nedenidir.

Azizlerin sadece Piskoposlar, Rahipler ve Keşişler olmadığını hatırlamak önemlidir. Dünyada yaşayan kadın ve erkekler de vardı. Meslekleri, bakkallık, bahçıvanları, terzileri, aşçıları ve ressamları kapsayacak şekilde değişiyordu. Aziz Yeorgios (George) gibi görkemli generaller ya da Azize Eketerini gibi filozoflar, aynı zamanda rütbesiz asker ve okuma yazma bilmeyenler de var aralarında. Daha da şaşırtıcı olan; meslekleri hristiyan hayatına uymayan insanlar da vardı: cellatlar, hırıstiyanlara işkence yapan ve Din Şehitlerini öldülenler, sihirbazlar, fahişeler vs ki onlar samimiyetle tövbe ettikten sonra (Mısırlı Azize Maria gibi) hayatlarının sonuna kadar melekler gibi yaşadılar.           

 Dolayısıyla, bizimkine benzer koşullara sahip, aileleri olan insanları, Kutsal Ruh’un lütfu içinde (dünyadaki Azizler olmak üzere) dünyanın yolsuzluğuyla karşı karşıya olan insanlar gördüğümüzde, bu mücadelede onları taklit edebileceğimize dair hiçbir şüphe yoktur. İmkansız değil, çünkü onlar da bizim gibiydiler ve katlandılar. Altınağızlı Aziz Yuhanna “Kutsal Şehitlere Onur” adlı Vaazında, Azizleri onurlandırmanın en iyi yolunun liderliğini takip etmek olduğunu ilan eder: Onları onurlandırmak, onları taklit etmektir.

Havari Aziz Pavlos bugünün vaazını şöyle sonuçlandırıyor: “İşte çevremizi bu denli büyük bir tanıklar bulutu sardığına göre, biz de her yükü ve bizi kolayca kuşatan günahı üzerimizden sıyırıp atalım ve önümüze konan yarışı sabırla koşalım.Gözümüzü İmanın öncücü ve tamamlayıcısı İsa’ya dikelim.”(12: 1-2).

Sevgili erkek ve kız kardeşlerim, bir zamanlar bir Hıristiyan şairin dediği gibi: “İçimizde kahramanlar kanı akar, Şehitler soyundan geliyoruz.” Bunu akılda tutarak, yaşamla mücadele ettikçe onların şefaatını isteyerek, Azizlerin anılarını her zaman onurlandıralım ve her zaman olduğu gibi Mesih’e bakalım. Bunu yaparken, cennetteki Tanrı Krallığı’nda sevinçle onlarla beraber varmaya nasip olalım. Amin

 

 

 

 

 

 

Havarilerin Mektuplarından   Okuma  Üzerine Vaaz(36)