/ Pazar Vaazlarι / Hıristiyanlarda Mesih’in Işığı

Hıristiyanlarda Mesih’in Işığı

Hıristiyanlarda Mesih'in Işığı

 

(17.1.2021)

Mesih “gerçek Işıktır” (bkz. Yuhanna 1: 9). O’na iman edenler ve O’nun Tek Kutsal Kilisesinin üyeleri olanlar, O’nun ışığını alırlar, ışık olurlar.  Dolayısıyla, Hıristiyanlar; İsa’nın içlerindeki ışığını etraftakilerine yansıtarlar. Kendilerine saklayamazlar! Rab, «Dünyanın ışığı sizsiniz. Tepenin üzerine kurulan kent gizlenemez. İnsanlar da kandil yakıp tahıl ölçeği altına koymazlar. Tersine, kandilliğe koyarlar; oradan da evdekilerin hepsine ışık verir.” dedi (Matta 5:14-15) Mesih’in Hıristiyanlara verdiği görev, kendi ışığını başkalarına yaymaktır.  

Peki bu nasıl oluyor?  

-Parlak yaşam tarzlarıyla. Bunun anlamı, aydınlanmış hayatlarının saflığıyla görülebilmesidir. Kişi, Mesih’in ışığını sakin yüzü, saf bakışları ve nazik konuşmasıyla yansıtan bir Hıristiyan’dan manevi ışık alabilir.

Bu, aşağıdaki hikayede görülebilir: Her yıl Aziz Büyük Antonios1’u kendilerine öğreti vermesi için ziyaret eden üç keşiş vardı. Üçüncü keşiş sessizce dinlerken, iki keşiş ona çilecilik ve ruhsal yaşam hakkında çeşitli sorular sorardı. Bir keresinde Aziz, üçüncü keşişe, “Beni yıllardır ziyaret ediyorsun ve yine de bana tek bir soru sormuyorsun” dedi. Keşiş alçakgönüllülükle, “Seni görmek benim için yeterli Abba2,” dedi. Yine de çok şey öğrendi. Mesih’in ışığı insan ruhunu aydınlattığında, etrafındakilere çaba harcamadan dokunur.  

Nurlu konuşmalarıyla.   Aziz Elçiler, Öğretmenlerinin emriyle Büyük Britanya’dan Hindistan’a kadar birçok ulusa Mesih’in Müjdesini duyurdu ve Mesih’in ışığını evrene getirdi. Çalışmaları, dünyanın her yerindeki Kilise’nin ışık taşıyan insanlarıyla bugüne kadar devam ediyor. Sadece gayretleriyle değil, aynı zamanda çalışmalarının etkililiği için de “Aydınlanmış” olarak ilan edilen Azizler vardır. Aziz Kirillos ve Metodios, Slavların Aydınlayıcısı ve Ermenistan Aydınlatıcı Aziz Krikor gibi azizler. Kilise, Üç Büyük Başepiskoposları (Azizler Vasilios, Grigorios ve Altın Ağızlı Yuhanna’yı) “öğretilerinin parlak ışıklarıyla evreni aydınlatan üç katmanlı tanrısallığın en büyük işaretleri” olarak adlandırır (bkz. 30 Ocak bayramının Apolytikion’u3) .  

Elbette, tüm Hıristiyanlar Tanrı tarafından bu Azizlerin zirvelerine ulaşmaları için çağrılmamaktadır, ancak hepimiz kendi yeteneklerine ve koşullarına göre Kilisemizin imanı yayma çalışmalarına katkıda bulunabiliriz. Bu şekilde, giderek daha fazla insan Mesih’in Işığını kabul edebilir. Tanrı’dan ayrılığın karanlığında, hayal kırıklığı ve çaresizlik içinde yaşayan ve bu ışığı zihinlerinde ve kalplerinde taşıyan sıradan Hıristiyanların çabalarıyla kurtulan çok sayıda insan var!  

Parlak işlerle.  Rab Kendisi bize şöyle dedi: “Işığınız insanların önünde o kadar parlasın ki, iyi işlerinizi görsünler ve gökte Babanızı yüceltsinler” (Matta 5:16). Rab’bin bizi kabiliyetimizin ötesinde işler yapmaya ittiğini düşünmeyelim. Büyük projelerden değil, iyi projelerden bahsediyor. Tıpkı daha önce sözünü ettiği mütevazı lambanın bir evi aydınlatması gibi, biz de (Mesih’ten ışık alırken) değerli örneğimizle evimizdeki insanlar için bir ışık olalım. Hristiyan davranışlarımızdan çocuklarımızı, kocalarımızı ve eşlerimizi aydınlatmaya yardımcı olalım. Birçok koca, karılarının kutsal davranışları sayesinde kurtuldu! Kutsal anneler tarafından kaç tane Aziz yetiştirildi? Sürekli kınama, azarlama, şikayet etme ve incitici davranışlara gerek yoktur. İçten sevgi ile yapılan güzel işler, doğru etkiye sahip olacaktır.  

Bunu, cemaatlerimizde bu tür çabalar göstererek; ayrıca Kilise’nin ve daha geniş toplumun her iyi çalışmasına memnuniyetle katılarak da yapabiliriz. Herkese sevgi duyduğumuzda olumlu sonuçlar alacak, adalet, dürüstlük (iş ve mesleklerimizde), sadakat, muhtaçlara hizmet, sabır, nezaket ve bizi incitenlere affetmenin yaşayan örnekleri olacağız.

Bu parlak davranış diğer insanları harekete geçirecek ve onları tövbe etmeye yönlendirecektir. Mesih’in öğrettiği şeyin imkansız olmadığını anlayacaklar, çünkü bugün onunla yaşayan ve O’nun emirlerini uygulayan insanlar var. Bu şekilde, Kurtarıcı Mesih’e daha fazla insan gelecek; Kendi ruhları aydınlanacak ve -Mesih’in dediği gibi- Cennetteki Babalarını yüceltmek için O’na çekilecekler!  

Kardeşlerim, sürekli bir ışık kaynağı olarak Mesih’in Işığını içimizde tutalım. Bu ışığı etrafımıza yayalım ve parlak örnek ve sözlerle Tanrı’yı yüceltelim. Amin.  

1 https://www.ortodokslartoplulugu.com/azizlerimizin-hayat-hikayeleri/saygideger-ve-tanri-tanigi-babamiz-buyuk-antoni/

2 Abba: : Baba anlamına gelir. Manevi peder.

3 Apolitikion: Bayramın özel manalarını içeren kısa ilahiler.

 

Hıristiyanlarda Mesih’in Işığı